Turforslag

Her på siden har vi samlet turforslag fra vores samarbejdspartnere rundt om i landet. Der er både korte og lange ture i blandt. Ture på øer og på fastlandet. Og ture for børn og voksne. Turforslagene er ikke afmærkede, så husk kort eller telefon.

Destination Sønderjylland

Cykelsløjfen Caminoen (105,85 km)

Ruten ”Camino Haderslev Næs”, der har lånt sit navn fra den verdenskendte pilgrimsrute Camino de Santiago de Compostela, går sammen med Hærvejen igennem Haderslev. Her er der dog tale om en afstikker fra den ”rigtige” Camino på 95 km. med områdets ni kirker som fikspunkter.

Den naturskønne og kulturhistoriske rute går gennem mark og skov, ad grusstier, landeveje og cykelstier og med kig til bakker og vand og er således en skøn, afvekslende tur. Du starter ved Haderslev Domkirke og kommer på turen forbi yderligere otte spændende kirker. Herefter går ruten atter nordpå igennem Dyrehaven og langs Haderslev Dam ind til Haderslev Domkirke, hvor ruten er gennemført, og cirklen er sluttet.

Læs mere...

Cykelsløjfen Caminoen
Camino Haderslev

Cykelsløjfe Broagerland (29,78 km)

En cykeltur på Broagerland er en unik mulighed for at rejse igennem det spændende områdes historie – fra middelalderens kirker og den pulserende teglværk­sindustri til krigen i 1864, der satte sine dybe spor på Broagerland.

Læs mere...

Cykelsløjfe Broagerland
Broagerland

Cykelsløjfe Løjt Land (26,90 km)

Kysten ved Løjt Land er meget varieret. Her er både flotte sandstrande, dramatiske kystklinter formet af istiden, strandenge med deres særegne dyre- og planteliv samt kuperede stenstrande, hvorfra havet kan udforskes med snorkel og dykkerbriller. Samtidig er området meget populært blandt lystsejlere, der især tiltrækkes af de to små hyggelige øer Barsø og Kalvø.

Både kysten og øerne indbyder til kano og kajak, ligesom området er et yndet sted for lystfiskere, der gerne vil have havørred på krogen.

Læs mere...

Cykelsløjfe Løjt Land
Løjt Land

Destination Vesterhavet

VEST #1 Nymindegab, Sdr. Bork og Nr. Nebel (28,57 km)

Underlaget er asfaltvej, cykelsti og grusvej. På et stykke af turen følger du en jernbane anlagt under 2. verdenskrig. Banen fører til Nymindegablejren, som dengang var en tysk kaserne.
På strækning langs Vestkysten og Nymindestrømmen kan du opleve Nordmandskrog, der var udløb fra Ringkøbing fjord fra ca. 1892 til 1910-15 og Folles Bro, der er bygget af Folmer Drewsen samt udsigtspunktet ved Gammelgab.

Læs mere...

VEST #1 Nymindegab, Sdr. Bork og Nr. Nebel

VEST #2 Rundt om Outrup (14,12 km)

Underlaget er asfalt- og grusvej. I Outrup ligger Outrup Anlæg, der er et grønt område med
sø, træer og borde/bænke. Længst mod syd går turen forbi en hede med gravhøje kladet Rottarp Høje. Her er der borde/bænke. 
Længst mod syd er der et gammelt tingsted med P-plads og borde/bænke.

Læs mere...

VEST #2 Rundt om Outrup

Vest #3 Lønne, Kløvbakke og Blåbjerg (21,89 km)

Underlaget er cykelsti og landevej. På strækningen længst mod syd ligger Kløvbakke, hvor der er en rasteplads med udsigt over Fidde sø og Filsø. I Blåbjerg Plantage ligger Blåbjerg, der med sine 64 meter er områdets højeste punkt. Fra toppen er der en fin udsigt.

Læs mere...

Vest #3 Lønne, Kløvbakke og Blåbjerg

Vest #4 Blåbjerg (17,55 km)

Underlaget er Asfalt-, grus- og skovvej. Mod nordvest går ture forbi Pugelbjerge. I Henneby er der en rekonstruktion af Hennedyssen, som er
en af de meget få kendte, velbevarede
storstensgrave i denne del af Vestjylland.
Langs Strandvejen ligger Tuttesbjerg – en klit med en fantastisk panoramaudsigt. Fra toppen er der udsigt til Henne Strand og Vesterhavet samt ud over Lyngbos
Hede til Blåbjerg Plantage.

Læs mere...

Vest #4 Blåbjerg

Vest #5 Houstrup, Henne Mølle Å og Lyngbo Hede (19,22 km)

Underlaget er Asfalt, cykelsti, skovvej og grusvej. Mod syd går turen forbi Henne Mølle Å Badehotel, der er opført af arkitekten Poul Henningsen 1936.
Turen går også forbi Lyngbos Hede. I 1965 købte den danske stat Lyngbos Hede af kunstmaleren Chresten Lyngbo. Salget var betinget af, at området det blev fredet af hensyn til dyr og planter.

Læs mere...

Vest #5 Houstrup, Henne Mølle Å og Lyngbo Hede

Vest #6 Henne Strand (14,77 km)

Underlaget er Asfalt- og grusvej. Ved startpunktet er der legeplads og et udsigtspunkt. Mod sydvest går turen forbi Henne Mølle Å's udløb og Badehotellet der er tegnet af arkitekt Poul Henningsen. Mod sydøst ved Filsø Plantage går turen forbi Henne Møllegård, tidligere Henne Mølle. I Henneby kan man se rekonstruktionen af Hennedyssen. Langs Strandvejen ligger Tuttesbjerg – en klit med en fantastisk panoramaudsigt. Fra toppen er der udsigt til Henne Strand og Vesterhavet samt ud over Lyngbos Hede til Blåbjerg Plantage.

Læs mere...

Vest #6 Henne Strand

Vest #8 Rundt om Vejers og Kærgård Klitplantage (23,18 km)

Underlaget er asfalt-, grus- og skovvej. Ved Grærup mod vest går turen forbi Grærup Put & Take Sø. Ved Kærgard Klitplantage kan man følge vandreruten til Gråmulebjerg, der med sine 30 meter har en flot udsigt over området. I Kærgaard Klitplantage kan man opleve de tilsandede egetræer også kaldet Løvklit. Mod nord går turen forbi Børsmose Kirke og mod øst er der udsigt til Grærup Langsø og hvis du er heldig krondyrflokke.

Læs mere...

Vest #8 Rundt om Vejers og Kærgård Klitplantage

Vest #9 Rundt om Vrøgum Klitplantage (19,00 km)

Underlaget er asfaltvej. I Oksbøl går turen forbi Aal Kirke. Ved præstegårdsvej ligger Gravlunden også kaldet flygtningekirkegården, som blev anlagt i 1945.
Turen går forbi Vrøgrum Kær, der er en lille naturperle. Mod nordøst ligger Ballonparken - et godt pausested med naturlegeplads og bålhus.

Læs mere...

Vest #9 Rundt om Vrøgum Klitplantage

Vest #10 Vejers og rundt om Aal Plantage (25,15 km)

Underlaget er asfaltvej. I Oksbøl går turen forbi Aal Kirke. I Oksbøl er der mulighed for at tage en afstikker ad Præstegaardsvej til Gravlunden. Den kaldet også flygtningekirkegården og blev anlagt i 1945. Gravlunden ligger i kanten af Aal Klitplantage, hvor der også er en hundeskov og skovlegeplads.

Læs mere...

Vest #10 Vejers og rundt om Aal Plantage

Vest #11 Billum og Broeng (12,51 km)

Underlaget er asfaltvej, grusvej og cykelsti. Ved Broeng, som ligger mod sydvest er der er et flot udsigtspunkt. Længst mod syd ligger 5. Juni Plantage også kaldet Kjelst Plantage. Her er der udsigt ud over Ho Bugt og et fint pausested med borde, bænke, grill og gynger.

Læs mere...

Vest #11 Billum og Broeng

Vest #12 Blåvand og Hvidbjerg (9,12 km)

Ruten er på asfaltvej, cykelsti og grusvej. I Blåvand by kan du se Oksby Kirke. Mod syd går turen langs Hvidbjerg Strand. Her er der god mulighed for en badetur. Mod øst ved Tane Hedevej ligger Tirpitz, der byder på arkitektur, oplevelser og fortællinger i verdensklasse.

Læs mere...

Vest #12 Blåvand og Hvidbjerg

Vest #13 Ho, Tavlbjerg og Jens Jessens Sande (21,55 km)

Ruten er på cykelsti,  skovsti, grusvej og asfaltvej. 
Mod vest ligger Tavlbjerg - et lille bjerg i skoven tæt ved Ho Bugt. Fra Tavlbjerg er der fint udsigt over til Ho bugt, skov og klithede. Man finder Tavlebjerg ved at følge en afmærket en sti ind i skoven. I  Ho ligger der en Fiskesø og mulighed for cykelcamping. Mod syd i Ho Klitplantage ligger  storklitten Jens Jessens Sande, hvorfra der der en flot udsigt.

Læs mere...

Vest #13 Ho, Tavlbjerg og Jens Jessens Sande

Vest #14 Orten og Isbjerg (19,49 km)

Turen går forbi Isbjerg, som er en skovbakke med en fin udsigt. Længst mod nord går turen forbi Orten Plantage, der blev plantet i 1884 for at undgå sandflugt. Plantagen er en naturskønt område med gode stier, gravhøje og Kalkmandssøen med borde/bænke.
I Orten ligger det nu nedlagte Orten Teglværk, som blev bygget i 1800-tallet. Her er områdets tørvedynd, lyng og ler blevet anvendt til brænding af tegl. Ruten er på asfalt,  skovvej og grusvej.

Læs mere...

Vest #14 Orten og Isbjerg

Vest #15 Varde Å, Broeng og Vrøgum (23,71 km)

Underlaget er asfaltvej og grusvej. På torvet i Janderup står skulpturen ""Flodperlen"" som henviser til flodperlemuslinger i Varde Å.
Turen går forbi Janderup Kirke, som har fine bevaringsværdig kalkmalerier. Tæt ved kirken ligger Janderup Ladeplads, der fungerede
som losse- og ladeplads for skibtrafikken på Varde Å helt op til starten af 1900-tallet. Turen går over Tarphagebro, som bygget 1940.
Ved Ho Bugt går turen forbi 5. Juni Plantage også kaldet Kjelst Plantage. Her er der udsigt ud over Ho Bugt og et fint pausested med borde, bænke, grill og gynger.

Læs mere...

Vest #15 Varde Å, Broeng og Vrøgum

Vest #16 Alslev Ådal (17,48 km)

Underlaget er asfaltvej og markvej. Mod nordvest går turens langs Vardeådal, der er en del af Nationalpark Vadehavet. Ved Spangbanke hvor turen krydser Alslev Å er der sat en stormflodssten. Mod vest går turen forbi en lokal stormflodssøjle. Begge steder vidner om, hvordan storme og oversvømmelser har præget området langs Varde Å, der er vadehavets eneste uregulerede Å.

Læs mere...

Vest #16 Alslev Ådal

Vadehavskysten

Atlantvolden kort rute (16,62 km)

Læs mere...

Atlantvolden kort rute

Atlantvolden (26,25 km)

Læs mere...

Atlantvolden

Mountainbikerute Fanø (9,96 km)

Læs mere...

Mountainbikerute Fanø

The Big Five (37,62 km)

Læs mere...

The Big Five

Verdensarv Vadehavet (44,56 km)

Læs mere...

Verdensarv Vadehavet

Verdensarv Vadehavet kort rute nord (27,77 km)

Læs mere...

Verdensarv Vadehavet kort rute nord

Verdensarv Vadehavet kort rute syd (37,44 km)

Læs mere...

Verdensarv Vadehavet kort rute syd

Fyn

Bisonruten 11 Km (10,80 km)

Cykl ud fra Ditlevsdal Bison Farm og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 11 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Ditlevsdal Bison Farm los und wir haben eine Fahrradroute von 11 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Ditlevsdal Bison Farm and experience the enchanting local countryside. We have selected a 11 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Bisonruten 11 Km

Tåsinge-Svendborgruten 14 Km (13,79 km)

Cykl ud fra Svendborgsund Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 14 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

Læs mere...

Tåsinge-Svendborgruten 14 Km

Tåsingeruten 36 Km (36,30 km)

Cykl ud fra Hotel Troense og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 36 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Troense los und wir haben eine Fahrradroute von 36 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Troense and experience the enchanting local countryside. We have selected a 36 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Tåsingeruten 36 Km

Tåsingeruten 34 Km (33,72 km)

Cykl ud fra Svendborgsund Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 34 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Svendborgsund Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 34 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Svendborgsund Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 34 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Tåsingeruten 34 Km

Tåsingeruten 20 Km (19,76 km)

Cykl ud fra Hotel Ærø og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 20 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Ærø los und wir haben eine Fahrradroute von 20 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Ærø and experience the enchanting local countryside. We have selected a 20 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Tåsingeruten 20 Km

Tåsingeruten 15 Km (15,10 km)

Cykl ud fra Svendborgsund Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 15 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Svendborgsund Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 15 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Svendborgsund Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 15 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Tåsingeruten 15 Km

Tåsingeruten 11 Km (11,10 km)

Cykl ud fra Hotel Troense og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 11 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Christiansminde los und wir haben eine Fahrradroute von 11 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Christiansminde and experience the enchanting local countryside. We have selected a 11 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Tåsingeruten 11 Km

Thurøruten 22 Km (21,86 km)

Cykl ud fra Hotel Christiansminde og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 22 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Christiansminde los und wir haben eine Fahrradroute von 22 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Christiansminde and experience the enchanting local countryside. We have selected a 22 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Thurøruten 22 Km

Svendborg-Faaborgruten 66 Km (66,13 km)

Cykl ud fra Hotel Ærø og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 66 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Ærø los und wir haben eine Fahrradroute von 66 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Ærø and experience the enchanting local countryside. We have selected a 66 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Svendborg-Faaborgruten 66 Km

Morud - Bogenseruten 52 Km (51,98 km)

Cykl ud fra Ditlevsdal Bison Farm og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 52 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Ditlevsdal Bison Farm los und wir haben eine Fahrradroute von 52 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Ditlevsdal Bison Farm and experience the enchanting local countryside. We have selected a 52 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Morud - Bogenseruten 52 Km

Løgismose - Snaveruten 18 Km (18,09 km)

Cykl ud fra Løgismose Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 18 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Løgismose Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 18 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Løgismose Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 18 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Løgismose - Snaveruten 18 Km

Løgismose - Snaveruten 11 Km (11,49 km)

Cykl ud fra Løgismose Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 11 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Løgismose Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 11 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Løgismose Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 11 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Løgismose - Snaveruten 11 Km

Løgismose - Assensruten 51Km (50,73 km)

Cykl ud fra Løgismose Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 51 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Løgismose Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 51 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Løgismose Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 51 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Løgismose - Assensruten 51Km

Lundeborgruten 43 Km (42,89 km)

Cykl ud fra Hotel Christiansminde og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 43 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Christiansminde los und wir haben eine Fahrradroute von 43 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Christiansminde and experience the enchanting local countryside. We have selected a 43 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

 

Læs mere...

Lundeborgruten 43 Km

Faaborg-VesterÅby-Korinthruten 52 Km (52,33 km)

Cykel ud fra Hotel Faaborg Fjord og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 52 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Faaborg Fjord los und wir haben eine Fahrradroute von 52 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Faaborg Fjord and experience the enchanting local countryside. We have selected a 52 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

 

Læs mere...

Faaborg-VesterÅby-Korinthruten 52 Km

Faaborgruten 16 Km (15,83 km)

Cykl ud fra Hotel Faaborg Fjord og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 16 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Faaborg Fjord los und wir haben eine Fahrradroute von 16 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Faaborg Fjord and experience the enchanting local countryside. We have selected a 16 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Faaborgruten 16 Km

Cykelruten Fjorden Rundt (31,90 km)

Cykl ud fra Thornøes Hotel og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 32 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Thornøes Hotel los und wir haben eine Fahrradroute von 32 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Thornøes Hotel and experience the enchanting local countryside. We have selected a 32 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Cykelruten Fjorden Rundt

Brobyværk-Tommerupruten 53 Km (53,48 km)

Cykl ud fra Brobyværk Kro og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 53 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Brobyværk Kro los und wir haben eine Fahrradroute von 53 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Brobyværk Kro and experience the enchanting local countryside. We have selected a 53 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

 

Læs mere...

Brobyværk-Tommerupruten 53 Km

Brobyværkruten 12 Km (11,76 km)

Cykl ud fra Brobyværk Kro og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 12 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Brobyværk Kro los und wir haben eine Fahrradroute von 12 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Brobyværk Kro and experience the enchanting local countryside. We have selected a 12 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...

Brobyværkruten 12 Km

Turen går til Helnæs (56,75 km)

Natur, kunst og gastronomi er kodeordene på turen, der bl.a. kommer forbi Torø, der er kendt for sin uberørte natur og sjove bygninger. Videre via Saltofte til Sønderby Klint, hvor der er helt optimale vilkår for at finde forsteninger, da klinten er skabt af istidens aflejringer. Helnæs har små gallerier, kro og antikbutik. På vejen tilbage cykler I gennem det smukke, klassicistiske Hagenskov Slot

Læs mere...

Turen går til Helnæs

Vissenbjergområdet (32,98 km)

Sæt dagen af og få en god oplevelse på turen, der med korte mellemrum indbyder til afvekslende pauser fra cykelsadlen. I Terrariet kan I bl.a se en ægte, levende komodovaran.
Giv los på den lange bakke ned forbi Udsigten til naturlegeplads Galaksen i Nårup, hvor madpakken nydes, mens børnene tager en tur på svævebanen. Slut af med den idylliske Fugle Zoo og Frøbjerg Bavnehøj på toppen af Fyn.

Læs mere...

Vissenbjergområdet
Test billede i slider

Marsvineruten (34,71 km)

Små veje og cykelstier fører langs kystlinjen, så du har udsigt over Lillebælt, hvor den største koncentration af den lille hval marsvinet findes. Så hold et vågent øje med vandet, mens du cykler. Måske ser du en rygfinne, når den søger op mod havoverfladen. Turen går desuden forbi Hindsgavl Halvøen, Strib, og det dramatiske landskab ved Røjle Klint.

Læs mere...

Marsvineruten
Marsvineruten

Langs Lillebælt (15,90 km)

Turen gennem Middelfart, under de to Lillebæltsbroer og ud forbi det smukke Strib Fyr er præget af teknologi, der forandrede verden. Man ser de gamle Nordisk Kabel- og Trådfabrikker (NKT), byens første banegård fra 1865 og arbejderboligerne. Foran det tidligere jernbanehotel står store krukker, der oprindeligt er syrebeholdere fra NKT. Strib byder på Automobil Museum, og frokost hos den lokale slagter.

Læs mere...

Langs Lillebælt
Lillebælt

Middelfart Marina (7,62 km)

Fra den arkitekttoniske interessante bygning KulturØen med bl.a. bibliotek og brasserie går turen gennem Middelsfars forstad og tidligere industrikvarterer. Ved Middelfart Marina kan du om sommeren prøve kræfter med flere typer vandsport, eksempelvis stand up paddling, windsurfing, snorkling, matchracing mv.. Tag badetøjet med og snup en dukkert ved stranden på Marinaen eller ved Skrillinge strand.

Læs mere...

Middelfart Marina
Strandhuse

Særslev-ruten (30,47 km)

Turen starter i Danmarks måske hyggeligste købstad Bogense. En bæk løber gennem byen. Som i et andet Venedi kan man fra smalle smedejersbroer betragte livet i vandet, hvor havørreder slår med halen. Ruten går gennem Fredskoven og forbi Gyldensteen Gods, hvor man om efteråret kan se marker med tusindvis af græskar. Hvil benene i Kunstgården ved Skovby. Her er duftende hjemmebag og kunsthåndværk.

Læs mere...

Særslev-ruten
Særslev

Mølleruten (52,72 km)

Trækroner danner tag over små, snoede veje på denne rute, der fører jer til Regisse Kilde, forbi gamle, smukke vind- og vandmøller og ud i det åbne landskab. I kommer forbi Glorup og Holckenhavn, og kan smage øl på Ørbæk og Refsvindinge microbryggerier. Der er flere gode kaffesteder på ruten, eller tag jeres egen mad med og nyd den, mens I spejder efter isfuglen og fiskeørnen ved mølledammen.

Læs mere...

Mølleruten

Den sorte kløversti i Nyborg (33,85 km)

Tag cyklen ud af byen mod Slipshavn, et område med rig historie fra forsvarsværk over nyttehaver til kulturscene. Kør forbi de smukke strandvejsvillaer og gennem hyggelige parcelhuskvarterer. Turen byder også på rig natur med Holckenhavn Fjord, samt Vindinge og Ørbæk ådale. Bl.a. kan I opleve havfugle plukke muslinger på bankerne ved Fjordens indløb. Husk kikkerten, fuglelivet er rigt på ruten.

Læs mere...

Den sorte kløversti i Nyborg

Frugtruten (23,09 km)

Frisk havluft, stille skov og fugtige enge med engkabbelejer veksler med frugtplantager på vejen fra havnebyen Svendborg mod Åbyskov og tilbage via Skårup og Holmdrup Huse. Flere gårdbutikker på ruten har specialiceret sig i at bruge lokale frugt til både vin og frugtbrændevin. Kig ind hos Aqua Vitae Sydfyn og Skaarupøre Vindgård og smag på varerne. Vingårdens café er et godt sted at stille sulten.

Læs mere...

Frugtruten
Vingaard

Rantzausmindeturen (21,80 km)

Start ved Rantzausminde lystbådehavn og cykel derfra ind i landet til Ollerup. Byen har både en højskole, en efterskole, og den Frie Læreskole, samt Ollerupbunkeren, hvor der er fri adgang hele døgnet. På græsset over bunkeren kan I nyde madpakken. Hjemturen går langs den idylliske Syltemade Ådal til Lehnskov Gods ved indsejlingen til Svendborg Sund. Den smukke hovedbygning er end ikke 20 år gammel.

Læs mere...

Rantzausmindeturen
LehnskovBallen Havn

Taasingeruten (21,27 km)

Ud over den smukke natur, udsigten fra Breninge Kirke over det sydfynske øhav, den i særklasse hyggelige købmand i Troense, og Valdemars Slots nydelsesfulde køkken, så er dette en tur i kærlighedens tegn. De sidste døgn i den udødelige historie om Elvira Madigan og Sixten Sparres ulykkelige kærlighed udspiller sig på Tåsinge. Besøg deres grave på Landet Kirke, og få hele historien på Tåsinge Museum.

Læs mere...

Taasingeruten
Valdemars Slot

Svendborg-Lundeborg på cykel (25,89 km)

”Er du trist og har du sorg i sindet, så tag med mig ned til Lundeborg” hedder det i en populær sang af Ove Bager, forsanger i orkestret Fynsk Harmoniforvirring. Skov og strand, havn og vand, fiskerpige og fiskermand er der stadig i Lundeborg, men i dag er det dog mest lystbåde der lægger til kaj.

Læs mere...

Svendborg-Lundeborg på cykel
Svendborg-Lundeborg

Svendborg -Faaborg (Johnni Balslev) (35,28 km)

Læs mere...

Svendborg -Faaborg (Johnni Balslev)

Bike Island Ruten (570,05 km)

Bike Island-ruten fører dig med sine 515 km rundt på hele Fyn langs kysten og sikrer, at du også oplever Øhavets største øer Langeland og Ærø. Som perler på snor ligger de fynske købstæder langs kysten og sikrer, at din tur veksler mellem bløde, bakkede landskaber og charmerende købstæder med mange 100 års historie på bagen.

Læs mere...

Bike Island Ruten

Stige Ø, HCA & Kulturbotanisk have (39,32 km)

Hvis du kun skal cykle én tur i Odense, så lad det være denne. Her kommer du godt omkring, blandt andet forbi Stige Ø, havnen og Byens Ø, H.C.A-skoven samt Odenseanernes yndlingsoase, Munke Mose og den smukke Fruens Bøge-skov. Ruten kan køres af alle, og er velegnet til familier, da der er masser af legepladser undervejs. 

Download en PDF med mere info om ruten ovenfor.

Læs mere...

Stige Ø, HCA & Kulturbotanisk have
Stige ø

Langesø og Elmelundskoven (44,21 km)

Hvis du vil mærke dine ben og have pulsen op, og du samtidig nyder at køre under trækronerne, så skal du prøve denne tur. Du starter ved Byens bro, cykler langs Stavis Å og ind i Hole Skov, videre til Langesø og igennem de to skove, Hesbjerg og Elmelund. Især Langesø er et smukt sted, som er hele turen værd. Ruten er lang men kan halveres, og så kører du på asfalt, smågrus og skov- og markvej. Læs mere i PDF'en om ruten herunder.

Læs mere...

Langesø og Elmelundskoven
Langesø og Elmelundskoven

Enebærodde Hasmark & Dallund Slot (84,51 km)

Hvis du har lyst til at cykle langt og gerne vil se, hvad det nordlige Fyn kan byde på, så er det denne tur du skal på. Du starter ved Byens Bro og cykler langs Odense kanal mod nord, indtil du når forbi attraktioner som Hofmansgave Herregård, Halshusene, Enebærodde og Hasmark. Alle sammen dejlige steder, der fortjener et stop. Ruten kombineres med at tage vestpå, så du kommre forbi Glavendrupstenen samt Dallund Slot nær Søndersø og slutter af ved streetfood-markedet Storms Pakhus. Ruten kan køres af alle, da den for det meste er flad. Til gengæld er den lang, og kan evt. splittes op i to dage med overnatning i Hasmark. 
Læs mere om ruten i PDF'en ovenfor.

Læs mere...

Enebærodde Hasmark & Dallund Slot
Enebærodde

Fruens Bøge Skovsøen & Hollufgaard (39,61 km)

Hvis du ikke vil så langt fra Odense men stadig er klar på at se en masse, så skal du cykle denne rute. Du starter i Munke Mose og følger stien, der tager dig forbi Odense Zoo, Fruens Bøge og Skovsøen, som er hyggelige og familievenlige steder. Den Fynske Landsby ligger også lige i nærheden. Turen går videre gennem det mondæne Dalum og ud forbi Syddansk Universitet, hvor krudtugler kan slå sig løs på idrætsanlægget. Hollufgård er også et ofte overset område, som du kommer forbi på vejen. Du kan afslutte turen med et besøg i Rosengårdcentret, hvor der er rig mulighed for shopping og mad. 
Læs mere om ruten i PDF'en ovenfor.

Læs mere...

Fruens Bøge Skovsøen & Hollufgaard
Fruens Bøge

Heldagstur til Helnæs (45,53 km)

Denne rute viser dig det bedste af Helnæs, som er en spektakulær
halvø i nærheden af Assens. Ruten er sat med udgangspunkt fra
Assens, så du også kommer forbi andre skønne steder som Torø
Huse, Saltofte, Sønderby Klint samt Gl. Brydegaard og Gl. Avernæs,
inden du når den kendte dæmning, hvor du cykler med havet på
begge sider. Et fynsk must-see! 

Download en PDF med mere info om ruten ovenfor.

Læs mere...

Heldagstur til Helnæs
Heldagstur til Helnæs

Bagenkopruten (20,59 km)

Ruten tager dig rundt i Bagenkop-området på Langeland  forbi de vilde heste, jættestuen ved Hulbjerg samt Dovns Klint og Langelandsfortet.

Læs mere...

Bagenkopruten
Bagenkopruten

Rudkøbingruten (24,42 km)

Rudkøbingruten er en rundtur, der starter og stopper i Rudkøbing. Tag denne rute, hvis du vil en smule ud for Rudkøbing og se landskaberne og de hyggelige småveje. Du kommer forbi Faarevejle Gods og Spodsbjerg, igennem en masse "bøller" samt forbi frugtplantagen Strandlyst.

Læs mere...

Rudkøbingruten
Rudkøbingruten

Langeland rundt (152,69 km)

Denne rute tager dig hele vejen rundt på Langeland, så det er bedst, hvis du kan dele den op over flere dage. Vi garanterer masser af oplevelser undervejs, hvor du kommer forbi Rudkøbing, Tranekær, Lohals, Spodsbjerg og helt ned til Gulstav Mose.

Læs mere...

Langeland rundt
Langeland rundt

Tranekærruten (20,50 km)

Tranekærruten er en hyggelig rundtur i området, hvor du bl.a. kommer forbi Tobaksladen, Skovmosen, Souvenariet, Medicinhaverne samt Tranekær Slot og den dertilhørende Slotshave.

Læs mere...

Tranekærruten
Tranekærruten

Faaborg Vester Åby og Korinth (52,33 km)

Hvis du vil ud i udkanten af Faaborg, skulle du tage at prøve denne rute. Her starter du i Faaborg og kører forbi Horne, Svanninge, Korinth, Fyns største sø Arreskov Sø samt Brahetrolleborg Slot. Du kommer derudover også forbi Holstenshuus Slot, Vester Åby og Fjællebroen.

Læs mere...

Faaborg Vester Åby og Korinth
Faaborg

Horne Dyreborg og Bøjden (42,20 km)

På denne rute bevæger du dig fra Faaborg og ud på Horne, som er en halvø med de skønneste små sommerbyer. Turen tager dig forbi Fyns eneste rundkirke, Dyreborg havn, Bøjden og til sidst forbi Svanninge.

Læs mere...

Horne Dyreborg og Bøjden
Horne

Svendborg til Faaborg (35,28 km)

Ruten her er en del af den populære Østersørute (N8). Du cykler fra Svendborg mod Faaborg gennem skønne fynske landskaber og småbyer, heriblandt Rantzausminde, Syltemae Ådal, Fjællebroen og mange flere.

Læs mere...

Svendborg til Faaborg
Svendborg

Svanninge Bakker (22,53 km)

Hvis du har lyst til at mærke dine ben, er det denne rute, du skal på. Turen går til Svanninge Bakker, som har lagt motiv til mange fynske billedkunstnere gennem tiden. Du kan stoppe i Diernæs og ved Kaleko Mølle undervejs, inden du vender tilbage til Faaborg.

Læs mere...

Svanninge Bakker
Svanninge bakker

100 km på Ærø (99,98 km)

Denne rute er fra Ærøs faste Ærø Rundt-cykelløb, så den er godt skiltet. Den er lang med sine 100

km., men alligevel kommer du ikke forbi de samme steder 2 gange. Ruten er anstrengende i sin længde, og højderyttere vil også finde en udfordring på denne rute.

 

Denne rute er altså ikke anbefalet, når man skal hyggecykle, men når der skal inkasseres mange kilometer i tælleren. Vi bringer dig derfor ikke ud på sightseeing,

men vi har lavet en række pitstop-forslag, for uden mad og drikke, duer helten jo ikke...

Læs mere...

100 km på Ærø
100km på Ærø

Ærø rundt (60,16 km)

Læs mere...

Ærø rundt
Ærø rundt

Ærøskøbing Nevrestien Marstal og Drejet (30,65 km)

Tag en tur fra Ærøskøbing mod Marstal på denne cykeltur, hvor du har god tid til at nyde Marstal og Drejet, som begge er must sees, når du er på Ærø.

Læs mere...

Ærøskøbing Nevrestien Marstal og Drejet
Ærøskøbing Nevrestien Marstal og Drejet

Kultur og natur i Assens (33,82 km)

Med fokus på kultur og natur tager denne rute dig fra Assens og mod nord, hvor du bl.a. kommer forbi Aborg, Baunet, tre kirker, Godset Brahesborg samt en klassisk fynsk sulegård.

Læs mere...

Kultur og natur i Assens
Kultur og natur i Assens

Torø Huse og Sønderby Klint (25,44 km)

Tag på denne cykeltur, hvis du har lyst til at se den flotteste natur, som Assens kan byde på. Turen går forbi Torø Huse, som både er en halvø og et gammelt fiskerleje, samt Sønderby Klint og ruten sluttes af ved Vor Frue Kirke i Assens.

Læs mere...

Torø Huse og Sønderby Klint
Torø Huse og Sønderby Klint

Slotte og herregårde i Assens (82,28 km)

Hele 5 slotte og herregårde kommer du forbi på denne rute, der også går igennem Haarby. Ruten er lang (82.2 km), så sæt gerne hele dagen af til den.

Læs mere...

Slotte og herregårde i Assens
Slotte og herregårde i Assens

Gyldensteen-ruten (35,49 km)

Tag en tur ud forbi Gyldensteen Strand, som er et stort naturgenopretningsprojekt. Her er rigtig gode muligheder for at indtage en frokost og beskue det flotte område, mens man nyder maden.

Læs mere...

Gyldensteen-ruten
Gyldensteen

Harridslevgaard-ruten (26,63 km)

Læs mere...

Harridslevgaard-ruten
Harridslevgaard

Destination Sjælland

Unikke udsigter fortidsminder og fredet natur (16,09 km)

På denne tur oplever du både oldtidshøje med fantastiske udsigter. Samt en meget varieret natur.

Læs mere...

Unikke udsigter fortidsminder og fredet natur
Unikke udsigter fortidsminder og fredet natur

Issøbakker og lammefjord (21,16 km)

Få pulsen op når du cykler igennem det varierende terræn, imens du nyder de skønne fjordudsigter. For over 10.000 år siden var landskabet her dækket af et tykt lag is, der siden har dannet det smukke morænelandskab.

Læs mere...

Issøbakker og lammefjord

Vinruten (91,38 km)

Både på Røsnæs, Sjællands Odde og flere andre steder i Destination Sjælland står de smukke lange rækker af vinstokke på sydvendte skråninger og slikker sol. Rankerne sørger hvert år for druer til områdets vinbønder, der i flere omgange er præmieret i både ind- og udland for deres vine.  På vingårdene står vinbønderne klar til at tage jer med på rundvisning i marken og vineriet, hvor I kan høre mere om produktionen af primært rosé, mousserende og hvidvine, ligesom  der også produceres spiritus,dessert- og hedvine flere steder. Forkæl jer selv med dejlig sjællandsk vin og nyd gerne ruten over flere dage med en eller to overnatninger.

Læs mere...

Vinruten
Vinruten

Økologi og idyl i Bisserup (18,10 km)

Cykelruten tager sit udgangspunkt i Bisserup. Bisserup er en livlig landsby og har stadig aftivt fiskeri fra havnen. Landsbyidyllen er intakt med mange af de oprindelige huse flot bevaret, så sjælen fra den gamle fiskerlandsby mærkes. Gør stop på Lystbådehavnen, hvor du både kan nyde en is, frokost eller få en god historie hos den lokale fisker.

Læs mere...

Økologi og idyl i Bisserup
Bisserup

Landsbyidyl på Reersø (30,06 km)

En cykeltur på Reersø bringer dig forbi de stråtækte huse og den gamle kro, som får byen til at emme af original landsbyidyl. På ruten kan du og din familie bl.a. opleve Danmarks højeste jættestue, kunst og keramik samt museer og en livlig lystfiskerhavn.

Læs mere...

Landsbyidyl på Reersø

Korsør tur-retur (43,16 km)

Denne tur har udgangspunkt fra Caspar Brands Plads i Korsør og er den hårdeste målt på højdemeter og derfor egnet til klatrere. Ruten er på 43,1 km (258 højdemeter) 
Efter 17,6 km rammer du en af kommunens hårdeste stigninger, nemlig Jættehøjvej, der er en stigning uden for kategori på 2,1 km med 2,9 % i snit. Derefter
ankommer man i Slots Bjergby, hvor det er muligt at cykle op til Jættehøjene (2) på toppen, som giver en
helt fantastisk udsigt. Efter en kortere stigning op til Gerlev, står det primært på nedkørsler og smuk natur
gennem Stude og Søhuse retur syd om Noret ind til Korsør.

Læs mere...

Korsør tur-retur
Korsør

Skælskør tur- retur (35,95 km)

Etapen starter ved Skælskør Bibliotek og er guf for sprinterne. Du skal ud på 35,5 km (140 højdemeter) uden de store stigninger. Til gengæld byder turen på smuk natur i Fyrendal Skov, og på hjemturen langs kysten passerer du Holsteinborg Gods. Med start fra Biblioteket i Skælskør køres der nordøst på gennem Tystofte og Sønder Bjerge.
Herefter gennem Fyrendal Skov og Bisserup. Tag et stop i Bisserup med en
is eller nyd en frokost. Turen hjem går langs kysten, hvor man passerer Holsteinborg Gods på den relativt
flade retur til Skælskør.

Læs mere...

Skælskør tur- retur
Skælskør

Slagelse tur-retur (52,28 km)

Denne tur starter og slutter på Rådhuspladsen i Slagelse og byder på 52,2 km.
Undervejs skal du blandt andet forcere Blæsingebakken. Men turen byder også på smuk udsigt over Storebælt og broen på højdedraget før Dalby, inden der køres mod kysten og sommerhusområderne. Hold evt. pause og nyd en kop kaffe eller spis en is ved Stillinge Strand. Fra Kongsmark Strand køre der gennem Hejninge retur til Slagelse. Er tiden til det, ligger Vikingeborgen Trelleborg blot 1,5 Km fra Hejninge Kirke.

Læs mere...

Slagelse tur-retur
Slagelse

Stenalderruten, Sorø (46,85 km)

På denne rute kan du se nogle af de mange stendysser, som findes overalt i Sorø Kommune. Du kommer forbi en af landets smukkeste runddysser, impnerende langdysser og sten, som man troede, var blevet kastet hertil af trolde. Der er med andre ord sten for enhver smag på denne cykelrute. Her kommer du gennem et varieret landskab med grusgrave, skovområder og små landsbyer. Trænger du til en forfriskning undervejs kan du gøre stop i Stenlille. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...

Stenalderruten, Sorø

Holbergruten, Sorø (38,25 km)

Kom tættere på Holberg og følg i hans fodspor fra Sorø Klosterkirke til hans elskede Tersløsegaard. Vi starter med slutningen - nemlig Holbergs sarkofag, der står i Sorø Klosterkirke.Så slår vi et smut forbi Bissens statue i Akademihaven for derefter at hoppe på cyklen og begive os gennem et afvekslende landskab med udsigt til plantager, grusgrave, enge og moser til herregården Terløsegaard, som Holberg købte i 1745. Bygningen er i dag indrettet til museum. Museet har åbent lørdage og søndage fra juni-september. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...

Holbergruten, Sorø

Ingemannruten, Sorø (29,16 km)

Mange os kender salmerne Dejlig er jorden og i Østen stiger solen op, men ikke alle af os ved, at de er skrevet af B.S. Ingemann, som levede en stor del af sit liv i Sorø. Han var del af et frugtbart kunstnermiljø, hvor mange af tidens prominente digtere og tænkere lagde vejen forbi. På denne rute kommer du forbi nogle af de steder, som Ingemann yndede at komme og får samtidig en smuk tur gennem landskabet med udsigt til både søer, enge og skov. Hop på cyklen og bliv inspireret. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...

Ingemannruten, Sorø

Middelalderruten, Sorø (26,46 km)

Vidste du, at Sorø var arnested for en af middelaldernes mest magtfulde slagter og tilmed husede et af landets rigeste klostre? Hvideslægten spillede en væsentlig rolle i middelalderens magtspil og satte dagsordenen i flere hundrede år. På middelalderruten kommer du forbi nogle af de monumentale bygningsværker, der vidner om slægtens betydelige indflydelse fra Sorø Klosterkirke, over Fjenneslev kirke med de to tårne og til Bjernede kirke, der er Sjællands endeste rundkirke. Turen går gennem smukke skovområder, marker og små landsbyer og kommer forbi Pedersborg kirke, der ligger smukt og skuer majestætisk ud over Pedersborg Sø. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...

Middelalderruten, Sorø
Middelalderruten, Sorø

Agersø Rundt (11,14 km)

Oplev Agersø på to hjul. Her er alt fra den hyggelige lystbådehavn til historiske perler. Besøg den gamle mølle og historiestalden, hvor Agersøs historie er fint præsenteret.

Læs mere...

Agersø Rundt
AgersøAgersø

Visit Fjordlandet

Fjordstien Holbæk-Roskilde (47,92 km)

Fjordstien er en natursti langs Roskilde Fjord og Isefjorden, der henvender sig til cyklister og folk på vandretur. I sin fulde længde er stien 275 km lang. Denne rute Roskilde til Holbæk er 47 km lang. Fjordnærhed og trafiksikkerhed er nøgleordene på fjordstien. Således kommer man mange steder tæt på kysten og kan se vandet, nyde duften og mærke brisen fra fjorden. Stien følger eksisterende gamle vejforløb, mark og skovveje, men flere steder er der nyanlagte strækninger. Man følger kysten i bunden af Roskilde Fjord og Isefjord og passerer strandenge, klinter, skove og morænebakker med skove, søer og dyrkede marker. Der er flere overnatningsmuligheder undervejs såsom hoteller, kroer, campingpladser, vandrehjem og naturlejrpladser. Hér oplever du ikke kun nydelsen ved at cykle, men også nydelsen ved at være omgivet af skønne omgivelser! 

Læs mere...

Fjordstien Holbæk-Roskilde
Skt. Jørgen

Fjord til Fjord (27,01 km)

Ruten fra ’Fjord til Fjord’ går fra Isefjord til Roskilde fjord, tværs over Hornsherred. På vejen kommer man igennem charmerende landsbyer og smukke naturområder. Man kører fra Ejby og Kirke Hyllinge, over Gershøj, Lyndby, Lille Karleby, Rye og tilbage igen til Ejby. 
Turen er 26 km. lang og det meste af ruten går ad cykelstier. Hvor der ikke er cykelsti er det på meget små veje, uden mange biler. Turen er for alle - også børnefamilier, da der er god mulighed for pauser og indkøb.

Læs mere...

Fjord til Fjord
Pitstop

Konger og vikinger på cykel (29,40 km)

En smuk naturoplevelse på 30 km for oplevelseslystne cyklister i alle aldre - turen varer ca. 5 timer i behageligt tempo. Følg Fjordstien (40) langs havnen og vandet og et godt stykke ind i skoven. Turen går gennem det maleriske landskab med de mange spor efter vikingerne med en afstikker til Lejre med Lejre Museum og Ledreborg Slot. Ruten tilbage til Roskilde foregår ad idylliske veje langs vikingernes gamle vandveje og gennem landsbyen Gammel Lejre og Svogerslev. 

Bliver turen for lang, er det også muligt at tage cyklen med på toget fra Lejre til Roskilde. Nyd udsigten over fjorden eller dæk op til frokost i en lysning i skoven eller ved vandet.

Læs mere...

Konger og vikinger på cykel
Cyklister ved vandet

Panoramaruten Lejre (19,17 km)

På Panorama ruten gennem de 5 smukke gamle landsbyer, Gl. Lejre, Kornerup, Kattinge, Herslev og Gevninge, oplever man landsbyidyl, når det er bedst. Her kan man mærke både vindens og historiens vingesus.  

Ruten kan deles op ved Lindenborgvej hvis man hellere vil køre en kortere tur.  
Der er enkelte større stigninger på turen ved Ravnshøjgård og før Kornerup. Ruten er også egnet for familier, vær dog opmærksom på at strækningen Kornerup-Kattinge kan være noget trafikeret og er smal.  

Ruten cykles hovedsagelig på asfalt, kun strækningen fra Gl. Lejre til Ravnshøjgård er grusvej.  
Der er cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre

Læs mere...

Panoramaruten Lejre
Panoramaruten på cykel

Pontoppidanruten (22,32 km)

Cykelruten ’I Henrik Pontoppidans spor’ består af 7 udvalgte steder i Hornsherred, som vedrører Henrik Pontoppidans forfatterskab.

På turen kommer man rundt i det idylliske område omkring Østby, Selsø og Skibby i det smukke Hornsherred.  

Ruten er 21,5 km. og viser meget af det område som Henrik Pontoppidan voksede op i. Henrik Pontoppidan (1857-1943) modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for ’sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark’ bl.a. i novellesamlingen ’Fra hytterne’ og romanen ’Det forjættede land’. Begge værker er tydeligt inspireret af dagligdagen blandt landbefolkningen og oplevelser i årene, hvor Henrik Pontoppidan boede i Østby med sin familie.

Læs mere...

Pontoppidanruten
Skov

Romantikruten - Roskilde og Boserup Skov (15,31 km)

Romantikruten starter og slutter på Roskildes stemningsfyldte havn. Et nemt startpunkt og mødested kan være Havnekiosken. Følg Fjordstien (40) langs havnen og vandet og et godt stykke ind i skoven. På turen tilbage til Roskilde kører du igennem det historiske og idylliske Sankt. Jørgensbjerg hvorfra der er en smuk udsigt over Roskilde by og fjorden.  

Turen varer ca. 2-3 timer i behageligt tempo ad snoede skovveje og gamle landeveje.

Læs mere...

Romantikruten - Roskilde og Boserup Skov
Gademiljø

Skarresø Rundt (12,42 km)

Ruten er ca. 11 km og afmærket med gule pile. Ruten er en charmerende, kombineret cykel- og vandrerute rundt om Skarresø.

På vejen rundt om Skarresø kommer man igennem gods- og skovområder; Bjergsted Skov, Astrup Gods og Dønnerup Gods.

Man vil sammen med ruteafmærkningen kunne se, hvilken godsejers skov og jord man færdes på.

En lille del af ruten foregår på asfalteret landevej, hvor man skal være opmærksom på biltrafikken.

Læs mere...

Skarresø Rundt
Cyklister

Selsøvej - Manderup (20,57 km)

Læs mere...

Selsøvej - Manderup

Selsøvej - Manderup -Gershøj (24,93 km)

Læs mere...

Selsøvej - Manderup -Gershøj

3 dages cykeltur i Fjordlandet (122,44 km)

Læs mere...

3 dages cykeltur i Fjordlandet

København

Arkitektur Kunst Og Livet Mellem Husene (20,64 km)

Amager er en ø i konstant udvikling. På denne cykelrute kommer du forbi visionær og fantasifuld arkitektur, der fokuserer på bæredygtighed og sætter nye standarder for miljøvenligt design. Du finder også mange gamle kvarterer med brostensbelagte gader, hemmelige perler og landsbystemning som i de gode gamle dage. Denne rute giver dig mulighed for at opdage – eller genopdage - Amagers mange nuancer.

Download kort over ruten her

Læs mere...

Arkitektur Kunst Og Livet Mellem Husene
Michael Colville-Andersen

Bynær Natur (16,48 km)

Tro det eller lad være, men storslået natur er lige om hjørnet. Naturpark Amager ligger blot 15 min. fra Københavns centrum. Du kan cykle derud eller tage din cykel med i metroen. Naturparken var tidligere et militært øvelsesområde, men er i dag et populært rekreativt område med oplevelser for alle aldre. Med Ørestads bygninger som en futuristisk skyline i horisonten, kan man nyde naturen og dyrelivet i naturparken. Mange vandrefugle gør holdt her. Besøg Naturcenter Amager og deltag i de utallige udendørsaktiviteter, gå eller cykl på en af de mange ruter og få en dejlig naturoplevelse. Det er også muligt at booke shelter til en overnatning under stjernerne.

Download kort over ruten her
 

Læs mere...

Bynær Natur
Kalvebod fælled - Martin Heiberg

På Tur Med De Små I Familien (8,45 km)

København er en børnevenlig by med mange aktiviteter og begivenheder, der henvender sig til børn i alle aldre. På Amager finder man et væld af aktiviteter for børn. Her venter masser af sjove oplevelser på øens mange temalegepladser, på de børnevenlige strande og i Børnekulturhus Ama’r. Oplevelser til dage med både regn og sol.

Download kort over ruten her

Læs mere...

På Tur Med De Små I Familien
Helgoland - Astrid Maria Rasmussen

Destination SydkystDanmark

Deluxeruten (Næstved-Næstved) (162,98 km)

For den kvalitetsbevidste cykelgæst er her en tur, hvor madoplevelser og overnatningssteder er af højeste kvalitet. Samlet set 160 km, der bringer dig forbi SydkystDanmarks mest eksklusive overnatningssteder og restauranter, hvor der er kræset lidt ekstra for detaljerne. Gå ikke glip af et besøg på Hotel Frederiksminde, der flere år i træk er hædret med Michelin stjerne.

Læs mere...

Deluxeruten (Næstved-Næstved)

SydkystDanmark ruten (Næstved-Næstved) (346,52 km)

Oplev det bedste af SydkystDanmark på to hjul. Den 346 km lange tur fordelt på 6 etaper bringer jer forbi SydkystDanmarks største oplevelser og langs den smukke kyst på Sydsjælland og Møn. Kom op i højden i Skovtårnet på Camp Adventure, under jorden på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, mærk historiens vingesus på Ganvø Slot og bliv bjergtaget af ekstraordinære naturoplevelser på både Møns Klint og UNESCO Verdensarv Stevns Klint.

Læs mere...

SydkystDanmark ruten (Næstved-Næstved)

Klint til klint ruten (Vordingborg-Køge) (231,23 km)

På den børnevenlige cykelferie fra klint til klint bindes Møns Klint og UNESCO Verdensarv Stevns Klint sammen med masser af børneoplevelser. Gør et stop og find fossiler i Faxe Kalkbrud, løs gåder i Kalvehave Labyrintpark og gå på opdagelse i fortiden på GeoCenter Møns Klint. Turen er på 230 km, som cirka passer til en uges cykelferie for hele familien.

Læs mere...

Klint til klint ruten (Vordingborg-Køge)

Eventyrruten (129,77 km)

130 km fordelt på fem etaper giver en optimal cykelferie for hele familien i SydkystDanmark. Den eventyrlige cykelferie bringer jer forbi nogle af de mest naturskønne områder og spændende børnevenlige attraktioner i SydkystDanmark. 
Gavnø Slot, Danmarks Borgcenter og Faxe Kalkbrud er nogle af de oplevelser I kommer forbi. Derfor er ruten et paradis for både små prinsesser, riddere og nysgerrige eventyrere.

Læs mere...

Eventyrruten