Turforslag

Her på siden har vi samlet turforslag fra vores samarbejdspartnere rundt om i landet. Der er både korte og lange ture i blandt. Ture på øer og på fastlandet. Og ture for børn og voksne. Turforslagene er ikke afmærkede, så husk kort eller telefon.

Destination Sønderjylland

Cykelsløjfen Caminoen (105,85 km)

Ruten ”Camino Haderslev Næs”, der har lånt sit navn fra den verdenskendte pilgrimsrute Camino de Santiago de Compostela, går sammen med Hærvejen igennem Haderslev. Her er der dog tale om en afstikker fra den ”rigtige” Camino på 95 km. med områdets ni kirker som fikspunkter.

Den naturskønne og kulturhistoriske rute går gennem mark og skov, ad grusstier, landeveje og cykelstier og med kig til bakker og vand og er således en skøn, afvekslende tur. Du starter ved Haderslev Domkirke og kommer på turen forbi yderligere otte spændende kirker. Herefter går ruten atter nordpå igennem Dyrehaven og langs Haderslev Dam ind til Haderslev Domkirke, hvor ruten er gennemført, og cirklen er sluttet.

Læs mere...


Cykelsløjfe Broagerland (29,78 km)

En cykeltur på Broagerland er en unik mulighed for at rejse igennem det spændende områdes historie – fra middelalderens kirker og den pulserende teglværk­sindustri til krigen i 1864, der satte sine dybe spor på Broagerland.

Læs mere...


Cykelsløjfe Løjt Land (26,90 km)

Kysten ved Løjt Land er meget varieret. Her er både flotte sandstrande, dramatiske kystklinter formet af istiden, strandenge med deres særegne dyre- og planteliv samt kuperede stenstrande, hvorfra havet kan udforskes med snorkel og dykkerbriller. Samtidig er området meget populært blandt lystsejlere, der især tiltrækkes af de to små hyggelige øer Barsø og Kalvø.

Både kysten og øerne indbyder til kano og kajak, ligesom området er et yndet sted for lystfiskere, der gerne vil have havørred på krogen.

Læs mere...

Destination Vesterhavet

VEST #1 Nymindegab, Sdr. Bork og Nr. Nebel (28,57 km)

Underlaget er asfaltvej, cykelsti og grusvej. På et stykke af turen følger du en jernbane anlagt under 2. verdenskrig. Banen fører til Nymindegablejren, som dengang var en tysk kaserne.
På strækning langs Vestkysten og Nymindestrømmen kan du opleve Nordmandskrog, der var udløb fra Ringkøbing fjord fra ca. 1892 til 1910-15 og Folles Bro, der er bygget af Folmer Drewsen samt udsigtspunktet ved Gammelgab.

Læs mere...


VEST #2 Rundt om Outrup (14,12 km)

Underlaget er asfalt- og grusvej. I Outrup ligger Outrup Anlæg, der er et grønt område med
sø, træer og borde/bænke. Længst mod syd går turen forbi en hede med gravhøje kladet Rottarp Høje. Her er der borde/bænke. 
Længst mod syd er der et gammelt tingsted med P-plads og borde/bænke.

Læs mere...


Vest #3 Lønne, Kløvbakke og Blåbjerg (21,89 km)

Underlaget er cykelsti og landevej. På strækningen længst mod syd ligger Kløvbakke, hvor der er en rasteplads med udsigt over Fidde sø og Filsø. I Blåbjerg Plantage ligger Blåbjerg, der med sine 64 meter er områdets højeste punkt. Fra toppen er der en fin udsigt.

Læs mere...


Vest #4 Blåbjerg (17,55 km)

Underlaget er Asfalt-, grus- og skovvej. Mod nordvest går ture forbi Pugelbjerge. I Henneby er der en rekonstruktion af Hennedyssen, som er
en af de meget få kendte, velbevarede
storstensgrave i denne del af Vestjylland.
Langs Strandvejen ligger Tuttesbjerg – en klit med en fantastisk panoramaudsigt. Fra toppen er der udsigt til Henne Strand og Vesterhavet samt ud over Lyngbos
Hede til Blåbjerg Plantage.

Læs mere...


Vest #5 Houstrup, Henne Mølle Å og Lyngbo Hede (19,22 km)

Underlaget er Asfalt, cykelsti, skovvej og grusvej. Mod syd går turen forbi Henne Mølle Å Badehotel, der er opført af arkitekten Poul Henningsen 1936.
Turen går også forbi Lyngbos Hede. I 1965 købte den danske stat Lyngbos Hede af kunstmaleren Chresten Lyngbo. Salget var betinget af, at området det blev fredet af hensyn til dyr og planter.

Læs mere...


Vest #6 Henne Strand (14,77 km)

Underlaget er Asfalt- og grusvej. Ved startpunktet er der legeplads og et udsigtspunkt. Mod sydvest går turen forbi Henne Mølle Å's udløb og Badehotellet der er tegnet af arkitekt Poul Henningsen. Mod sydøst ved Filsø Plantage går turen forbi Henne Møllegård, tidligere Henne Mølle. I Henneby kan man se rekonstruktionen af Hennedyssen. Langs Strandvejen ligger Tuttesbjerg – en klit med en fantastisk panoramaudsigt. Fra toppen er der udsigt til Henne Strand og Vesterhavet samt ud over Lyngbos Hede til Blåbjerg Plantage.

Læs mere...


Vest #8 Rundt om Vejers og Kærgård Klitplantage (23,18 km)

Underlaget er asfalt-, grus- og skovvej. Ved Grærup mod vest går turen forbi Grærup Put & Take Sø. Ved Kærgard Klitplantage kan man følge vandreruten til Gråmulebjerg, der med sine 30 meter har en flot udsigt over området. I Kærgaard Klitplantage kan man opleve de tilsandede egetræer også kaldet Løvklit. Mod nord går turen forbi Børsmose Kirke og mod øst er der udsigt til Grærup Langsø og hvis du er heldig krondyrflokke.

Læs mere...


Vest #9 Rundt om Vrøgum Klitplantage (19,00 km)

Underlaget er asfaltvej. I Oksbøl går turen forbi Aal Kirke. Ved præstegårdsvej ligger Gravlunden også kaldet flygtningekirkegården, som blev anlagt i 1945.
Turen går forbi Vrøgrum Kær, der er en lille naturperle. Mod nordøst ligger Ballonparken - et godt pausested med naturlegeplads og bålhus.

Læs mere...


Vest #10 Vejers og rundt om Aal Plantage (25,15 km)

Underlaget er asfaltvej. I Oksbøl går turen forbi Aal Kirke. I Oksbøl er der mulighed for at tage en afstikker ad Præstegaardsvej til Gravlunden. Den kaldet også flygtningekirkegården og blev anlagt i 1945. Gravlunden ligger i kanten af Aal Klitplantage, hvor der også er en hundeskov og skovlegeplads.

Læs mere...


Vest #11 Billum og Broeng (12,51 km)

Underlaget er asfaltvej, grusvej og cykelsti. Ved Broeng, som ligger mod sydvest er der er et flot udsigtspunkt. Længst mod syd ligger 5. Juni Plantage også kaldet Kjelst Plantage. Her er der udsigt ud over Ho Bugt og et fint pausested med borde, bænke, grill og gynger.

Læs mere...


Vest #12 Blåvand og Hvidbjerg (9,12 km)

Ruten er på asfaltvej, cykelsti og grusvej. I Blåvand by kan du se Oksby Kirke. Mod syd går turen langs Hvidbjerg Strand. Her er der god mulighed for en badetur. Mod øst ved Tane Hedevej ligger Tirpitz, der byder på arkitektur, oplevelser og fortællinger i verdensklasse.

Læs mere...


Vest #13 Ho, Tavlbjerg og Jens Jessens Sande (21,55 km)

Ruten er på cykelsti,  skovsti, grusvej og asfaltvej. 
Mod vest ligger Tavlbjerg - et lille bjerg i skoven tæt ved Ho Bugt. Fra Tavlbjerg er der fint udsigt over til Ho bugt, skov og klithede. Man finder Tavlebjerg ved at følge en afmærket en sti ind i skoven. I  Ho ligger der en Fiskesø og mulighed for cykelcamping. Mod syd i Ho Klitplantage ligger  storklitten Jens Jessens Sande, hvorfra der der en flot udsigt.

Læs mere...


Vest #14 Orten og Isbjerg (19,49 km)

Turen går forbi Isbjerg, som er en skovbakke med en fin udsigt. Længst mod nord går turen forbi Orten Plantage, der blev plantet i 1884 for at undgå sandflugt. Plantagen er en naturskønt område med gode stier, gravhøje og Kalkmandssøen med borde/bænke.
I Orten ligger det nu nedlagte Orten Teglværk, som blev bygget i 1800-tallet. Her er områdets tørvedynd, lyng og ler blevet anvendt til brænding af tegl. Ruten er på asfalt,  skovvej og grusvej.

Læs mere...


Vest #15 Varde Å, Broeng og Vrøgum (23,71 km)

Underlaget er asfaltvej og grusvej. På torvet i Janderup står skulpturen ""Flodperlen"" som henviser til flodperlemuslinger i Varde Å.
Turen går forbi Janderup Kirke, som har fine bevaringsværdig kalkmalerier. Tæt ved kirken ligger Janderup Ladeplads, der fungerede
som losse- og ladeplads for skibtrafikken på Varde Å helt op til starten af 1900-tallet. Turen går over Tarphagebro, som bygget 1940.
Ved Ho Bugt går turen forbi 5. Juni Plantage også kaldet Kjelst Plantage. Her er der udsigt ud over Ho Bugt og et fint pausested med borde, bænke, grill og gynger.

Læs mere...


Vest #16 Alslev Ådal (17,48 km)

Underlaget er asfaltvej og markvej. Mod nordvest går turens langs Vardeådal, der er en del af Nationalpark Vadehavet. Ved Spangbanke hvor turen krydser Alslev Å er der sat en stormflodssten. Mod vest går turen forbi en lokal stormflodssøjle. Begge steder vidner om, hvordan storme og oversvømmelser har præget området langs Varde Å, der er vadehavets eneste uregulerede Å.

Læs mere...


Øst #1 Ølgod Plantage (15,78 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket. 

Underlaget er Asfaltvej, grusvej, grussti og markvej. Ruten er ca. 16 km.

Turen går forbi torvet i Ølgod, hvor man kan se nogle af byens mange skulpturer. I Ølgod kan du også se vandtårnet, der er vartegn for byen. Mod nord går turen gennem en plantage, hvor du kan tage et hvil på en bænk ved skovsøen. Turen går også forbi Hanssinelund Mindepark, der er en mindepark for store danske forfattere.

Læs mere...


ØST #2 Ølgod – Strellev – Tinghøjene (20,29 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej, grusvej og grussti. Turen er ca. 20 km.

Turen kan startes i Ølgod og går til Strellev, hvor man kan se Strellev Kirke. I Strellev er der et anlæg med natursti, vandløb, legeplads og madpakkehus. Strellev har også en cykel- og fritidspark, med pumptrack, teknikbaner og bålhytte med shelters. Mod syd går turen forbi Tinghøjene, der i middelalderen var tingsted for området. Her mødets byens frie mænd for at styre lov og ret, fælde domme og træffe andre vigtige beslutninger.

Læs mere...


ØST #3 Horne – Linding Mølle – Olling (12,45 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og ruten er ca. 12 km.

Turen kan startes i Horne. På Horne kirkegård syd for kirken står en runesten kaldet Horne-stenen. Mod sydøst går turen forbi Linding Møllesø og Firhøje Torv, hvor der er borde og bænke. Længst mod øst går turen gennem byen Tistrup. Anlægget i Tistrup er et fint pausested med sø og legeplads. På tilbagevejen lige uden for Horne ligger Vikingelunden med grillhytte, sti, legeplads og aktivitetsbane.

Læs mere...


ØST #4 Letbæk Mølle – Assenbæk Mølle (14,12 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og grusvej. Turen er ca. 14 km.

Turen går forbi to gamle vandmøller - Letbæk Mølle og Assenbæk Mølle. Mod sydøst, hvor vejen krydser åen, er der en rasteplads. I byen Hodde ved kirken ligger Hodde gamle skole. Den lille skole blev oprettet i 1831 og er i dag museum. Se mere om adgang og udstilling her

Læs mere...


ØST #5 Ansager – Skovlund (12,28 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er cykelsti og markvej og ruten er ca. 12 km.

Turen er en rundtur med start i byen Ansager. Lidt udenfor Ansager ligger tre gravhøje der er ca. 6000 år gamle. I Skovlund kan du se skulpturen „Ostekar“ af Laila Westergaard, der er et minde om det tidligere mejeri og viser motiver fra egnen og mejeridriften.

I krydset Tiphedevej/Kviesøvej kan du tage en afstikker til Kvie Sø og længere mod syd er der mulighed for en afstikker til Pølmosen, hvor der er 2,5 km lang vandresti rundt om mosen.

Læs mere...


ØST #6 Kvie Sø (13,05 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og cykelsti og ruten er ca. 13 km.

Turen går i området omkring Ansager tæt ved Kvie Sø. Ved Ansager by ligger tre gravhøje, der er ca. 6000 år gamle. Længst mod nord går turen forbi Fårholt Bjerge - en sandbanke, som nogle mener er kommet fra, hvad der i dag er Kvie Sø. Ved Kvie Sø er der mulighed for en forfriskning, en dukkert og en gåtur rundt om søen. 

Læs mere...


ØST #7 Ansager Lake – Ansager Plantage (13,05 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej, grusvej og grussti. Ruten er ca. 13 km.

Turen er en rundtur med start i Ansager. En del af turen går langs åen og her kan du se stedet, hvor Grindsted Å og Ansager Å flyder sammen og bliver til Varde Å. Ved åen ligger Naturrummet Stemmeværket, hvor der er borde, bænke og shelters. I Ansager by kan du se Ansager Mølle samt Mariehaven og Englehuset.

Læs mere...


ØST #8 Starup – Tofterup (18,94 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og markvej. Ruten er ca. 12 km.

Turen er en rundtur med start i Starup-Tofterup. Der er mulighed for at tage en lille afstikker mod syd til Starup Kirke og Skt. Syllatz Kilde, en hellig kilde, der ligger tæt ved kirken. Turen går til Haldbjerg Plantage. I plantagen findes sognets højeste punkt og Tophøj, som er en rundhøj fra stenalderen, der muligvis har navn efter sin kegleform.

Læs mere...


ØST #9 Agerbæk – Klelund (22,08 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfalt- og grusvej og ruten er ca. 22 km.

Turen er en rundtur med start i byen Agerbæk. Turen går til Klelund Plantage, der blev grundlagt i 1868 som en Københavnerplantage og i dag fungere som dyrehave. I dyrehaven er der en naturlegeplads og i den nordlige ende er der et 26 meter højt udkigstårn, som er tilgængeligt for skovens gæster. Syd for Agerbæk går turen forbi et skovområde, hvor der er madpakkehus, vandrestier og mountainbikespor. 

Læs mere...


ØST #10 Årre (21,84 km)

xDette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket. 

Underlaget er asfaltvej, grusvej og markvej. Ruten er ca. 22 km.

Turen består af to rundture, som løber henholdsvis nord og syd for byen Årre. På rundturen mod syd er der en vigeplads med infotavle om Vardemuseernes udgravning af gravpladser m.m. fra fortiden. Nordvest for Årre ligger Larsens skov med madpakkehus og udsigtsbænk og nord for byen ligger Årre Kirke.

Læs mere...


ØST #11 Næsbjerg – Rousthøje – Gellerup (19,74 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og turen er 20 km.

Turen er en rundtur med start i byen Næsbjerg. Mod syd går turen gennem Rousthøje og forbi Rousthøje Kirke. Mod vest går turen gennem Gellerup Plantage.

Læs mere...


ØST #12 Karlsgårde Sø – Biltoft (17,33 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og turen er ca. 17 km.

Turen er en rundtur med start i byen Næsbjerg. Mod nordvest går turen forbi Karlsgårde Sø og Karlsgårdeværket. Karlsgårdeværket, der tidligere var et vanddrevne elektricitetsværk, stammer oprindelig fra 1921 og udnyttede vandet fra Varde Å til energiproduktion.

Øst for Karlsgårde Sø ligger Tambours Have med smukke, særprægede og fremmedartede planter, vandløb, udskårne træfigurer og en legeplads. Læs mere om Tambours Have her

I Næsbjerg ligger Næsbjerg Bypark, hvor der er borde og bænke. 

Læs mere...


ØST #13 Mejls – Udmarken – Lykkebjerg (16,57 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og grusvej og ruten er ca. 17 km.

Turen er en rundtur med start i landsbyen Mejls. Ved Mejls Friskole er der p-plads, toilet og bord/bænke. Mod nord går turen forbi Firhøje Torv, hvor der er borde og bænke. Mod syd ved Frisvad Torv er der også bord/bænke og ikke langt derfra ligger Frisvad Mølle, der er en gammel vandmølle.

Læs mere...


ØST #14 Nørholm Hede (17,89 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og grusvej og ruten er ca. 18 km.

Turen er en rundtur med start i byen Sig. Mod nord går turen forbi Olling Torv ved Olling Plantage, hvor der er bord/bænke. Turen går forbi Nørholm Gods og over Nørholm Hede, hvor der er god mulighed for en lille afstikker til Nørholm Vandmølle.

Læs mere...


ØST #15 Varde-Sig (23,71 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej og cykelsti. Turen er ca. 24 km.

Turen er en rundtur med start ved fritidscentret i Varde. Turen går forbi Isbjerg, hvor der er et udsigtspunkt og shelters. Mod nordvest i landsbyen Orten er der en legeplads med overdækket terrasse. Turen går langs Stilbjergvej forbi en tidligere Galgebakke og Frisvad Mølle. Ved Frisvad Torv er der borde og bænke.

Læs mere...


ØST #16 Varde (17,48 km)

Dette er et af Varde Kommunes 32 turforslag på cykel. Det vil sige, at ruten ikke er afmærket.

Underlaget er asfaltvej, cykelsti og grusvej. Ruten er ca. 17 km.

Turen er en rundtur i Varde by med start ved Fritidscenteret. Turen går forbi Campus Varde, hvor der er udendørs træningsfaciliteter og mulighed for et spil discgolf. Turen går langs Å og gennem Varde Sommerland, der er et rekreativt område med stier, kunst og legeplads. I Sønder Heden Plantage mod syd, er der mountainbikespor.

Læs mere...


Fjorden Rundt (90,46 km)

Fra cyklens saddel får I Vestkystens storslåede natur helt ind under huden. På den afvekslende tur bombarberes sanserne med indtryk - vinden bærer duften af hav, fjord, lyng, hybenroser, fyr, havtorn og blåbær. Vesterhavets brus og fugle i flok sætter lydkulissen på de store hedearealer, hvor der er langt mellem både biler og mennesker. Solens lys danser i bølgerne og kaster smukke skygger i det flade land.

Læs mere...


Fuglenes Fjord (27,36 km)

Cykelruten "Fuglenes fjord" går til et særpræget og imponerende naturområde: Vest Stadil Fjord. Det er fuglenes fjord, og allerede på vej dertil ser du dem på himlen og hører en stadigt mere insisterende kvidren. Du kan tage kikkerten med eller du kan vælge bare at sætte dig på en solvarm gangbro og lytte til naturens lyde.

Læs mere...


Mellem Hav og Fjord (43,27 km)

På denne rute cykler I mellem den rolige fjord og det vilde Vesterhav. Ved fjorden finder I en oase af ro med rigt fugleliv på halvøen Tipperne og udsigt til windsurfernes farverige sejl på fjorden. Midt imellem fjord og hav venter fantastiske oplevelser. 

Læs mere...


Tim – Sørup (12,37 km)

Følg den naturskønne Tim-Sørup tur, hvor i kommer igennem både skov, agerbrug og plantage. På turen har i mange muligheder for at udforske natur og dyreliv, opleve plantagen og de gamle hedelandskaber med indlandsklitter. Er i heldige kan i møde krondyr, rådyr, ræv eller harer. Ved Sørup Dam finder i en  lille lejrplads, hvor i kan hvile jer eller nyde medbragte forfriskninger.

Læs mere...


Vestkystruten National rute 1 - Vedersø-Nymindegab delstrækning (60,48 km)

Kør dette smukke stykke af Veskystruten, som er en af de allermest charmerende cykelruter i Danmark. Ruten er en natursti, som går hele vejen fra den dansk-tyskegrænse til Skagen. Ruten snor sig i terrænet, langs klitter, mellem sommerhuse og på flade arealer med gamle klitgårde. På turen kommer du forbi sømærker, Lyngvig Fyr, sluse og havn i Hvide Sande, Fiskeriets Hus, Abelines Gård og meget mere. Følg de blå cykelruteskilte med nr. 1.

Læs mere...


Søndervig-København National rute 4 (59,77 km)

Ser man bort fra cykelstier i de store byer er Ringkøbing - Søndervig-stien den ældste cykelsti i Danmark. Cykelstien blev lavet for at give det bedre borgerskab mulighed for at cykle fra købstaden Ringkøbing og ud til den sunde luft i badebyen Søndervig. Cykelstien er en del af nationalrute 4, som går fra Søndervig til København. Stien er grusbelagt, og i kører helt nede i kanten langs Fjordens siv og rør, med en smuk udsigt over vandet. Ruten fortsætter videre fra Ringkøbing ned over Skjern  hvor man passerer Skjern Å og plantage- og hedelandskaber. Følg de blå cykelruteskilte med nr. 4.

Læs mere...


Ringkøbing-Skive rute 18, Torsted-Madum Å delstrækning (26,17 km)

Følg mindre kommuneveje igennem jævnt agerland og bakket land med skov. Undervejs kan i besøge Ringkøbing og Torsted Kirker eller spise madpakke i Hoverdal plantage.

Læs mere...


Søndervig-Røjklit Havn-Kloster (14,50 km)

På denne tur kan du opleve hvordan klitterne rejser sig langs kysten, hvordan rumlen fra havet kan høres helt inde ved Røjklit havn og nyde turen igennem Kloster, den lille landsby mellem fjorde og hav.

Læs mere...


Fyrturen (Hvide Sande-Lyngvig Fyr) (12,24 km)

Fra den rå fiskerby Hvide Sande ud igennem klitterne til Lyngvig Fyr - det yngste fyr på vestkysten - og tilbage igen kan du opleve havets brusen, den skønne natur og vinden i håret. Den ene vej cykler i igennem klitterne på Vestkyststien og den anden på den asfaltbelagte cykelsti langs hovedvejen. Turen byder derfor på kig til både fjord og hav, lyng hyben og det rå klitlandskab. Skulle i have mod på en lille omvej, er den lille fjordhavn i Nr. Lyngvig et besøg værd, tag kaffe med og nyd en pause i idylliske omgivelser.

Læs mere...


Værnengeturen (27,18 km)

Værnengene er et større fredet område med offentlig adgang hele året rundt. Her er der et mylder af forskellige fugle som ryler, skestorke, hjejler, klyder, kobbersnepper, svaner og brushaner. Derfor er det vigtigt at huske kikkert og fuglebog, når du besøger området. I Værnengene er der en lade med informationer og udsigt over området og fuglene. Et stykke derfra findes et udsigtstårn med udsigt over hele området og fjorden.

Læs mere...


Skaven-Skjern Enge (16,59 km)

Nyd den smukke tur ved Ringkøbing Fjord op til Skjern Enge, hvor du kan opleve Danmarks eneste floddelta, historiens vingesus og prøve kræfter med trækfærgerne. I Skjern Enge kan du også opleve en myriade af forskellige fugle. For fugleentusiasten er det derfor vigtigt at huske kikkert og fuglebog, så i kan spotte skestorke fra fugletårnet. 

Læs mere...


Skjern Enge turen (25,50 km)

I naturmekkaet Skjern Enge kan i komme tæt på naturen og benytte nogle af de mange muligheder engene byder på på turen. Her kan i se udsigten fra fugletårne, benytte trækfærgerne over åen og endda tage maden med og grille. Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. Åen løber ud i Ringkøbing Fjord og skaber der det eneste floddelta i landet. 

Læs mere...


Skjern-Stauning (22,08 km)

Fra landets yngste købstad, Skjern, til whiskyens vestjyske hovedstad, Stauning, cykler i gennem det skønne inderfjords landskab. På turen kan i stoppe ved den lille idylliske fjordhavn i Stauning eller forlænge turen og tage på udforskning længere ind i Dejbjerg Plantage. Denne tur kan være en smuk tur ud i det blå, men kan også være en dagstur med flere stop på vejen. 

Læs mere...


Skjern-Borris (24,75 km)

Turen går fra landets yngste købstad, Skjern, mod laksens land hvor man følger en skøn strækning langs Skjern Å forbi Borris og tilbage igen gennem den smukke natur. Nyd den østlige del af Skjern Enge, hvor du både har mulighed for at komme tæt på natur og dyreliv. På turen kommer i forbi Borris Hede - et militært skydeterræn, men også Danmarks største hedelandskab med moser, kær og indlandsklitter. Undervejs kan du stoppe ved Laksens Hus hvor du kan lære mere om livet ved åen og cykle forbi Fandens Eng, som måske har fået sit særprægede navn fordi det var en udfordring for karlene at slå hø der.

Læs mere...


Ringkøbing-Velling-Lem (33,24 km)

Tag en herlig tur og oplev den gamle købstad Ringkøbing, der emmer af stemning, den driftige landsby Velling med fantastisk udsigt over fjorden, og oplev vindens susen i vindmøllerne på vej mod Lem, hvor dygtige smede har stor betydning. På turen cykler i igennem forskellige landskaber både langs fjorden, på mindre veje og igennem plantager. 

Læs mere...

Vadehavskysten

Atlantvolden kort rute (16,62 km)

Læs mere...


Atlantvolden (26,25 km)

Læs mere...


Mountainbikerute Fanø (9,96 km)

Læs mere...


The Big Five (37,62 km)

Læs mere...


Verdensarv Vadehavet (44,56 km)

Læs mere...


Verdensarv Vadehavet kort rute nord (27,77 km)

Læs mere...


Verdensarv Vadehavet kort rute syd (37,44 km)

Læs mere...

Fyn

Bisonruten 11 Km (10,80 km)

Cykl ud fra Ditlevsdal Bison Farm og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 11 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Ditlevsdal Bison Farm los und wir haben eine Fahrradroute von 11 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Ditlevsdal Bison Farm and experience the enchanting local countryside. We have selected a 11 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Tåsinge-Svendborgruten 14 Km (13,79 km)

Cykl ud fra Svendborgsund Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 14 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

Læs mere...


Tåsingeruten 36 Km (36,30 km)

Cykl ud fra Hotel Troense og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 36 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Troense los und wir haben eine Fahrradroute von 36 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Troense and experience the enchanting local countryside. We have selected a 36 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Tåsingeruten 34 Km (33,72 km)

Cykl ud fra Svendborgsund Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 34 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Svendborgsund Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 34 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Svendborgsund Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 34 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Tåsingeruten 20 Km (19,76 km)

Cykl ud fra Hotel Ærø og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 20 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Ærø los und wir haben eine Fahrradroute von 20 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Ærø and experience the enchanting local countryside. We have selected a 20 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Tåsingeruten 15 Km (15,10 km)

Cykl ud fra Svendborgsund Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 15 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Svendborgsund Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 15 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Svendborgsund Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 15 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Tåsingeruten 11 Km (11,10 km)

Cykl ud fra Hotel Troense og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 11 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Christiansminde los und wir haben eine Fahrradroute von 11 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Christiansminde and experience the enchanting local countryside. We have selected a 11 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Thurøruten 22 Km (21,86 km)

Cykl ud fra Hotel Christiansminde og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 22 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Christiansminde los und wir haben eine Fahrradroute von 22 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Christiansminde and experience the enchanting local countryside. We have selected a 22 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Svendborg-Faaborgruten 66 Km (66,13 km)

Cykl ud fra Hotel Ærø og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 66 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Ærø los und wir haben eine Fahrradroute von 66 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Ærø and experience the enchanting local countryside. We have selected a 66 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Morud - Bogenseruten 52 Km (51,98 km)

Cykl ud fra Ditlevsdal Bison Farm og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 52 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Ditlevsdal Bison Farm los und wir haben eine Fahrradroute von 52 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Ditlevsdal Bison Farm and experience the enchanting local countryside. We have selected a 52 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Løgismose - Snaveruten 18 Km (18,09 km)

Cykl ud fra Løgismose Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 18 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Løgismose Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 18 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Løgismose Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 18 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Løgismose - Snaveruten 11 Km (11,49 km)

Cykl ud fra Løgismose Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 11 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Løgismose Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 11 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Løgismose Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 11 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Løgismose - Assensruten 51Km (50,73 km)

Cykl ud fra Løgismose Camping og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 51 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Løgismose Camping los und wir haben eine Fahrradroute von 51 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Løgismose Camping and experience the enchanting local countryside. We have selected a 51 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Lundeborgruten 43 Km (42,89 km)

Cykl ud fra Hotel Christiansminde og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 43 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Christiansminde los und wir haben eine Fahrradroute von 43 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Christiansminde and experience the enchanting local countryside. We have selected a 43 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

 

Læs mere...


Faaborg-VesterÅby-Korinthruten 52 Km (52,33 km)

Cykel ud fra Hotel Faaborg Fjord og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 52 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Faaborg Fjord los und wir haben eine Fahrradroute von 52 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Faaborg Fjord and experience the enchanting local countryside. We have selected a 52 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

 

Læs mere...


Faaborgruten 16 Km (15,83 km)

Cykl ud fra Hotel Faaborg Fjord og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 16 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Hotel Faaborg Fjord los und wir haben eine Fahrradroute von 16 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Hotel Faaborg Fjord and experience the enchanting local countryside. We have selected a 16 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Cykelruten Fjorden Rundt (31,90 km)

Cykl ud fra Thornøes Hotel og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 32 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Thornøes Hotel los und wir haben eine Fahrradroute von 32 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Thornøes Hotel and experience the enchanting local countryside. We have selected a 32 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Brobyværk-Tommerupruten 53 Km (53,48 km)

Cykl ud fra Brobyværk Kro og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 53 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Brobyværk Kro los und wir haben eine Fahrradroute von 53 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Brobyværk Kro and experience the enchanting local countryside. We have selected a 53 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

 

Læs mere...


Brobyværkruten 12 Km (11,76 km)

Cykl ud fra Brobyværk Kro og oplev områdets smukkeste natur. Vi har udvalgt en rute på 12 km, som fører dig gennem det bedste cykellandskab, vi har at byde på.

 

Mit dem Fahrrad geht es ab Brobyværk Kro los und wir haben eine Fahrradroute von 12 km zusammengestellt, auf der man die schönsten Plätze entdecken und Natur der Umgebung erleben wird.

Take a bike ride from Brobyværk Kro and experience the enchanting local countryside. We have selected a 12 km route that will lead you through a cycling landscape without compare.

 

Læs mere...


Turen går til Helnæs (56,75 km)

Natur, kunst og gastronomi er kodeordene på turen, der bl.a. kommer forbi Torø, der er kendt for sin uberørte natur og sjove bygninger. Videre via Saltofte til Sønderby Klint, hvor der er helt optimale vilkår for at finde forsteninger, da klinten er skabt af istidens aflejringer. Helnæs har små gallerier, kro og antikbutik. På vejen tilbage cykler I gennem det smukke, klassicistiske Hagenskov Slot

Læs mere...


Vissenbjergområdet (32,98 km)

Sæt dagen af og få en god oplevelse på turen, der med korte mellemrum indbyder til afvekslende pauser fra cykelsadlen. I Terrariet kan I bl.a se en ægte, levende komodovaran.
Giv los på den lange bakke ned forbi Udsigten til naturlegeplads Galaksen i Nårup, hvor madpakken nydes, mens børnene tager en tur på svævebanen. Slut af med den idylliske Fugle Zoo og Frøbjerg Bavnehøj på toppen af Fyn.

Læs mere...


Marsvineruten (34,71 km)

Små veje og cykelstier fører langs kystlinjen, så du har udsigt over Lillebælt, hvor den største koncentration af den lille hval marsvinet findes. Så hold et vågent øje med vandet, mens du cykler. Måske ser du en rygfinne, når den søger op mod havoverfladen. Turen går desuden forbi Hindsgavl Halvøen, Strib, og det dramatiske landskab ved Røjle Klint.

Læs mere...


Langs Lillebælt (15,90 km)

Turen gennem Middelfart, under de to Lillebæltsbroer og ud forbi det smukke Strib Fyr er præget af teknologi, der forandrede verden. Man ser de gamle Nordisk Kabel- og Trådfabrikker (NKT), byens første banegård fra 1865 og arbejderboligerne. Foran det tidligere jernbanehotel står store krukker, der oprindeligt er syrebeholdere fra NKT. Strib byder på Automobil Museum, og frokost hos den lokale slagter.

Læs mere...


Middelfart Marina (7,62 km)

Fra den arkitekttoniske interessante bygning KulturØen med bl.a. bibliotek og brasserie går turen gennem Middelsfars forstad og tidligere industrikvarterer. Ved Middelfart Marina kan du om sommeren prøve kræfter med flere typer vandsport, eksempelvis stand up paddling, windsurfing, snorkling, matchracing mv.. Tag badetøjet med og snup en dukkert ved stranden på Marinaen eller ved Skrillinge strand.

Læs mere...


Særslev-ruten (30,47 km)

Turen starter i Danmarks måske hyggeligste købstad Bogense. En bæk løber gennem byen. Som i et andet Venedi kan man fra smalle smedejersbroer betragte livet i vandet, hvor havørreder slår med halen. Ruten går gennem Fredskoven og forbi Gyldensteen Gods, hvor man om efteråret kan se marker med tusindvis af græskar. Hvil benene i Kunstgården ved Skovby. Her er duftende hjemmebag og kunsthåndværk.

Læs mere...


Mølleruten (52,72 km)

Trækroner danner tag over små, snoede veje på denne rute, der fører jer til Regisse Kilde, forbi gamle, smukke vind- og vandmøller og ud i det åbne landskab. I kommer forbi Glorup og Holckenhavn, og kan smage øl på Ørbæk og Refsvindinge microbryggerier. Der er flere gode kaffesteder på ruten, eller tag jeres egen mad med og nyd den, mens I spejder efter isfuglen og fiskeørnen ved mølledammen.

Læs mere...


Den sorte kløversti i Nyborg (33,85 km)

Tag cyklen ud af byen mod Slipshavn, et område med rig historie fra forsvarsværk over nyttehaver til kulturscene. Kør forbi de smukke strandvejsvillaer og gennem hyggelige parcelhuskvarterer. Turen byder også på rig natur med Holckenhavn Fjord, samt Vindinge og Ørbæk ådale. Bl.a. kan I opleve havfugle plukke muslinger på bankerne ved Fjordens indløb. Husk kikkerten, fuglelivet er rigt på ruten.

Læs mere...


Frugtruten (23,09 km)

Frisk havluft, stille skov og fugtige enge med engkabbelejer veksler med frugtplantager på vejen fra havnebyen Svendborg mod Åbyskov og tilbage via Skårup og Holmdrup Huse. Flere gårdbutikker på ruten har specialiceret sig i at bruge lokale frugt til både vin og frugtbrændevin. Kig ind hos Aqua Vitae Sydfyn og Skaarupøre Vindgård og smag på varerne. Vingårdens café er et godt sted at stille sulten.

Læs mere...


Rantzausmindeturen (21,80 km)

Start ved Rantzausminde lystbådehavn og cykel derfra ind i landet til Ollerup. Byen har både en højskole, en efterskole, og den Frie Læreskole, samt Ollerupbunkeren, hvor der er fri adgang hele døgnet. På græsset over bunkeren kan I nyde madpakken. Hjemturen går langs den idylliske Syltemade Ådal til Lehnskov Gods ved indsejlingen til Svendborg Sund. Den smukke hovedbygning er end ikke 20 år gammel.

Læs mere...


Taasingeruten (21,27 km)

Ud over den smukke natur, udsigten fra Breninge Kirke over det sydfynske øhav, den i særklasse hyggelige købmand i Troense, og Valdemars Slots nydelsesfulde køkken, så er dette en tur i kærlighedens tegn. De sidste døgn i den udødelige historie om Elvira Madigan og Sixten Sparres ulykkelige kærlighed udspiller sig på Tåsinge. Besøg deres grave på Landet Kirke, og få hele historien på Tåsinge Museum.

Læs mere...


Svendborg-Lundeborg på cykel (25,89 km)

”Er du trist og har du sorg i sindet, så tag med mig ned til Lundeborg” hedder det i en populær sang af Ove Bager, forsanger i orkestret Fynsk Harmoniforvirring. Skov og strand, havn og vand, fiskerpige og fiskermand er der stadig i Lundeborg, men i dag er det dog mest lystbåde der lægger til kaj.

Læs mere...


Svendborg -Faaborg (Johnni Balslev) (35,28 km)

Læs mere...


Bike Island Ruten (570,05 km)

Bike Island-ruten fører dig med sine 515 km rundt på hele Fyn langs kysten og sikrer, at du også oplever Øhavets største øer Langeland og Ærø. Som perler på snor ligger de fynske købstæder langs kysten og sikrer, at din tur veksler mellem bløde, bakkede landskaber og charmerende købstæder med mange 100 års historie på bagen.

Læs mere...


Stige Ø, HCA & Kulturbotanisk have (39,32 km)

Hvis du kun skal cykle én tur i Odense, så lad det være denne. Her kommer du godt omkring, blandt andet forbi Stige Ø, havnen og Byens Ø, H.C.A-skoven samt Odenseanernes yndlingsoase, Munke Mose og den smukke Fruens Bøge-skov. Ruten kan køres af alle, og er velegnet til familier, da der er masser af legepladser undervejs. 

Download en PDF med mere info om ruten ovenfor.

Læs mere...


Langesø og Elmelundskoven (44,21 km)

Hvis du vil mærke dine ben og have pulsen op, og du samtidig nyder at køre under trækronerne, så skal du prøve denne tur. Du starter ved Byens bro, cykler langs Stavis Å og ind i Hole Skov, videre til Langesø og igennem de to skove, Hesbjerg og Elmelund. Især Langesø er et smukt sted, som er hele turen værd. Ruten er lang men kan halveres, og så kører du på asfalt, smågrus og skov- og markvej. Læs mere i PDF'en om ruten herunder.

Læs mere...


Enebærodde Hasmark & Dallund Slot (84,51 km)

Hvis du har lyst til at cykle langt og gerne vil se, hvad det nordlige Fyn kan byde på, så er det denne tur du skal på. Du starter ved Byens Bro og cykler langs Odense kanal mod nord, indtil du når forbi attraktioner som Hofmansgave Herregård, Halshusene, Enebærodde og Hasmark. Alle sammen dejlige steder, der fortjener et stop. Ruten kombineres med at tage vestpå, så du kommre forbi Glavendrupstenen samt Dallund Slot nær Søndersø og slutter af ved streetfood-markedet Storms Pakhus. Ruten kan køres af alle, da den for det meste er flad. Til gengæld er den lang, og kan evt. splittes op i to dage med overnatning i Hasmark. 
Læs mere om ruten i PDF'en ovenfor.

Læs mere...


Fruens Bøge Skovsøen & Hollufgaard (39,61 km)

Hvis du ikke vil så langt fra Odense men stadig er klar på at se en masse, så skal du cykle denne rute. Du starter i Munke Mose og følger stien, der tager dig forbi Odense Zoo, Fruens Bøge og Skovsøen, som er hyggelige og familievenlige steder. Den Fynske Landsby ligger også lige i nærheden. Turen går videre gennem det mondæne Dalum og ud forbi Syddansk Universitet, hvor krudtugler kan slå sig løs på idrætsanlægget. Hollufgård er også et ofte overset område, som du kommer forbi på vejen. Du kan afslutte turen med et besøg i Rosengårdcentret, hvor der er rig mulighed for shopping og mad. 
Læs mere om ruten i PDF'en ovenfor.

Læs mere...


Heldagstur til Helnæs (45,53 km)

Denne rute viser dig det bedste af Helnæs, som er en spektakulær
halvø i nærheden af Assens. Ruten er sat med udgangspunkt fra
Assens, så du også kommer forbi andre skønne steder som Torø
Huse, Saltofte, Sønderby Klint samt Gl. Brydegaard og Gl. Avernæs,
inden du når den kendte dæmning, hvor du cykler med havet på
begge sider. Et fynsk must-see! 

Download en PDF med mere info om ruten ovenfor.

Læs mere...


Bagenkopruten (20,59 km)

Ruten tager dig rundt i Bagenkop-området på Langeland  forbi de vilde heste, jættestuen ved Hulbjerg samt Dovns Klint og Langelandsfortet.

Læs mere...


Rudkøbingruten (24,42 km)

Rudkøbingruten er en rundtur, der starter og stopper i Rudkøbing. Tag denne rute, hvis du vil en smule ud for Rudkøbing og se landskaberne og de hyggelige småveje. Du kommer forbi Faarevejle Gods og Spodsbjerg, igennem en masse "bøller" samt forbi frugtplantagen Strandlyst.

Læs mere...


Langeland rundt (152,69 km)

Denne rute tager dig hele vejen rundt på Langeland, så det er bedst, hvis du kan dele den op over flere dage. Vi garanterer masser af oplevelser undervejs, hvor du kommer forbi Rudkøbing, Tranekær, Lohals, Spodsbjerg og helt ned til Gulstav Mose.

Læs mere...


Tranekærruten (20,50 km)

Tranekærruten er en hyggelig rundtur i området, hvor du bl.a. kommer forbi Tobaksladen, Skovmosen, Souvenariet, Medicinhaverne samt Tranekær Slot og den dertilhørende Slotshave.

Læs mere...


Faaborg Vester Åby og Korinth (52,33 km)

Hvis du vil ud i udkanten af Faaborg, skulle du tage at prøve denne rute. Her starter du i Faaborg og kører forbi Horne, Svanninge, Korinth, Fyns største sø Arreskov Sø samt Brahetrolleborg Slot. Du kommer derudover også forbi Holstenshuus Slot, Vester Åby og Fjællebroen.

Læs mere...


Horne Dyreborg og Bøjden (42,20 km)

På denne rute bevæger du dig fra Faaborg og ud på Horne, som er en halvø med de skønneste små sommerbyer. Turen tager dig forbi Fyns eneste rundkirke, Dyreborg havn, Bøjden og til sidst forbi Svanninge.

Læs mere...


Svendborg til Faaborg (35,28 km)

Ruten her er en del af den populære Østersørute (N8). Du cykler fra Svendborg mod Faaborg gennem skønne fynske landskaber og småbyer, heriblandt Rantzausminde, Syltemae Ådal, Fjællebroen og mange flere.

Læs mere...


Svanninge Bakker (22,53 km)

Hvis du har lyst til at mærke dine ben, er det denne rute, du skal på. Turen går til Svanninge Bakker, som har lagt motiv til mange fynske billedkunstnere gennem tiden. Du kan stoppe i Diernæs og ved Kaleko Mølle undervejs, inden du vender tilbage til Faaborg.

Læs mere...


100 km på Ærø (99,98 km)

Denne rute er fra Ærøs faste Ærø Rundt-cykelløb, så den er godt skiltet. Den er lang med sine 100

km., men alligevel kommer du ikke forbi de samme steder 2 gange. Ruten er anstrengende i sin længde, og højderyttere vil også finde en udfordring på denne rute.

 

Denne rute er altså ikke anbefalet, når man skal hyggecykle, men når der skal inkasseres mange kilometer i tælleren. Vi bringer dig derfor ikke ud på sightseeing,

men vi har lavet en række pitstop-forslag, for uden mad og drikke, duer helten jo ikke...

Læs mere...


Ærø rundt (60,16 km)

Læs mere...


Ærøskøbing Nevrestien Marstal og Drejet (30,65 km)

Tag en tur fra Ærøskøbing mod Marstal på denne cykeltur, hvor du har god tid til at nyde Marstal og Drejet, som begge er must sees, når du er på Ærø.

Læs mere...


Kultur og natur i Assens (33,82 km)

Med fokus på kultur og natur tager denne rute dig fra Assens og mod nord, hvor du bl.a. kommer forbi Aborg, Baunet, tre kirker, Godset Brahesborg samt en klassisk fynsk sulegård.

Læs mere...


Torø Huse og Sønderby Klint (25,44 km)

Tag på denne cykeltur, hvis du har lyst til at se den flotteste natur, som Assens kan byde på. Turen går forbi Torø Huse, som både er en halvø og et gammelt fiskerleje, samt Sønderby Klint og ruten sluttes af ved Vor Frue Kirke i Assens.

Læs mere...


Slotte og herregårde i Assens (82,28 km)

Hele 5 slotte og herregårde kommer du forbi på denne rute, der også går igennem Haarby. Ruten er lang (82.2 km), så sæt gerne hele dagen af til den.

Læs mere...


Gyldensteen-ruten (35,49 km)

Tag en tur ud forbi Gyldensteen Strand, som er et stort naturgenopretningsprojekt. Her er rigtig gode muligheder for at indtage en frokost og beskue det flotte område, mens man nyder maden.

Læs mere...


Harridslevgaard-ruten (26,63 km)

Læs mere...

Destination Sjælland

Unikke udsigter fortidsminder og fredet natur (16,09 km)

På denne tur oplever du både oldtidshøje med fantastiske udsigter. Samt en meget varieret natur.

Læs mere...


Issøbakker og lammefjord (21,16 km)

Få pulsen op når du cykler igennem det varierende terræn, imens du nyder de skønne fjordudsigter. For over 10.000 år siden var landskabet her dækket af et tykt lag is, der siden har dannet det smukke morænelandskab.

Læs mere...


Vinruten (91,38 km)

Både på Røsnæs, Sjællands Odde og flere andre steder i Destination Sjælland står de smukke lange rækker af vinstokke på sydvendte skråninger og slikker sol. Rankerne sørger hvert år for druer til områdets vinbønder, der i flere omgange er præmieret i både ind- og udland for deres vine.  På vingårdene står vinbønderne klar til at tage jer med på rundvisning i marken og vineriet, hvor I kan høre mere om produktionen af primært rosé, mousserende og hvidvine, ligesom  der også produceres spiritus,dessert- og hedvine flere steder. Forkæl jer selv med dejlig sjællandsk vin og nyd gerne ruten over flere dage med en eller to overnatninger.

Læs mere...


Økologi og idyl i Bisserup (18,10 km)

Cykelruten tager sit udgangspunkt i Bisserup. Bisserup er en livlig landsby og har stadig aftivt fiskeri fra havnen. Landsbyidyllen er intakt med mange af de oprindelige huse flot bevaret, så sjælen fra den gamle fiskerlandsby mærkes. Gør stop på Lystbådehavnen, hvor du både kan nyde en is, frokost eller få en god historie hos den lokale fisker.

Læs mere...


Landsbyidyl på Reersø (30,06 km)

En cykeltur på Reersø bringer dig forbi de stråtækte huse og den gamle kro, som får byen til at emme af original landsbyidyl. På ruten kan du og din familie bl.a. opleve Danmarks højeste jættestue, kunst og keramik samt museer og en livlig lystfiskerhavn.

Læs mere...


Korsør tur-retur (43,16 km)

Denne tur har udgangspunkt fra Caspar Brands Plads i Korsør og er den hårdeste målt på højdemeter og derfor egnet til klatrere. Ruten er på 43,1 km (258 højdemeter) 
Efter 17,6 km rammer du en af kommunens hårdeste stigninger, nemlig Jættehøjvej, der er en stigning uden for kategori på 2,1 km med 2,9 % i snit. Derefter
ankommer man i Slots Bjergby, hvor det er muligt at cykle op til Jættehøjene (2) på toppen, som giver en
helt fantastisk udsigt. Efter en kortere stigning op til Gerlev, står det primært på nedkørsler og smuk natur
gennem Stude og Søhuse retur syd om Noret ind til Korsør.

Læs mere...


Skælskør tur- retur (35,95 km)

Etapen starter ved Skælskør Bibliotek og er guf for sprinterne. Du skal ud på 35,5 km (140 højdemeter) uden de store stigninger. Til gengæld byder turen på smuk natur i Fyrendal Skov, og på hjemturen langs kysten passerer du Holsteinborg Gods. Med start fra Biblioteket i Skælskør køres der nordøst på gennem Tystofte og Sønder Bjerge.
Herefter gennem Fyrendal Skov og Bisserup. Tag et stop i Bisserup med en
is eller nyd en frokost. Turen hjem går langs kysten, hvor man passerer Holsteinborg Gods på den relativt
flade retur til Skælskør.

Læs mere...


Slagelse tur-retur (52,28 km)

Denne tur starter og slutter på Rådhuspladsen i Slagelse og byder på 52,2 km.
Undervejs skal du blandt andet forcere Blæsingebakken. Men turen byder også på smuk udsigt over Storebælt og broen på højdedraget før Dalby, inden der køres mod kysten og sommerhusområderne. Hold evt. pause og nyd en kop kaffe eller spis en is ved Stillinge Strand. Fra Kongsmark Strand køre der gennem Hejninge retur til Slagelse. Er tiden til det, ligger Vikingeborgen Trelleborg blot 1,5 Km fra Hejninge Kirke.

Læs mere...


Stenalderruten, Sorø (46,85 km)

På denne rute kan du se nogle af de mange stendysser, som findes overalt i Sorø Kommune. Du kommer forbi en af landets smukkeste runddysser, impnerende langdysser og sten, som man troede, var blevet kastet hertil af trolde. Der er med andre ord sten for enhver smag på denne cykelrute. Her kommer du gennem et varieret landskab med grusgrave, skovområder og små landsbyer. Trænger du til en forfriskning undervejs kan du gøre stop i Stenlille. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...


Holbergruten, Sorø (38,25 km)

Kom tættere på Holberg og følg i hans fodspor fra Sorø Klosterkirke til hans elskede Tersløsegaard. Vi starter med slutningen - nemlig Holbergs sarkofag, der står i Sorø Klosterkirke.Så slår vi et smut forbi Bissens statue i Akademihaven for derefter at hoppe på cyklen og begive os gennem et afvekslende landskab med udsigt til plantager, grusgrave, enge og moser til herregården Terløsegaard, som Holberg købte i 1745. Bygningen er i dag indrettet til museum. Museet har åbent lørdage og søndage fra juni-september. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...


Ingemannruten, Sorø (29,16 km)

Mange os kender salmerne Dejlig er jorden og i Østen stiger solen op, men ikke alle af os ved, at de er skrevet af B.S. Ingemann, som levede en stor del af sit liv i Sorø. Han var del af et frugtbart kunstnermiljø, hvor mange af tidens prominente digtere og tænkere lagde vejen forbi. På denne rute kommer du forbi nogle af de steder, som Ingemann yndede at komme og får samtidig en smuk tur gennem landskabet med udsigt til både søer, enge og skov. Hop på cyklen og bliv inspireret. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...


Middelalderruten, Sorø (26,46 km)

Vidste du, at Sorø var arnested for en af middelaldernes mest magtfulde slagter og tilmed husede et af landets rigeste klostre? Hvideslægten spillede en væsentlig rolle i middelalderens magtspil og satte dagsordenen i flere hundrede år. På middelalderruten kommer du forbi nogle af de monumentale bygningsværker, der vidner om slægtens betydelige indflydelse fra Sorø Klosterkirke, over Fjenneslev kirke med de to tårne og til Bjernede kirke, der er Sjællands endeste rundkirke. Turen går gennem smukke skovområder, marker og små landsbyer og kommer forbi Pedersborg kirke, der ligger smukt og skuer majestætisk ud over Pedersborg Sø. Find ruten og den ekstra oplevelse på oplevsoroe.nu

Læs mere...


Agersø Rundt (11,14 km)

Oplev Agersø på to hjul. Her er alt fra den hyggelige lystbådehavn til historiske perler. Besøg den gamle mølle og historiestalden, hvor Agersøs historie er fint præsenteret.

Læs mere...


Reersø Trail (37,67 km)

Reersø Trail byder på varieret natur og oplevelser, idet du både kører kystnært, udover landet og igennem mindre landsbyer. Der er altså noget at opleve for enhver. Gør stop på Reersø og nyd en lokalbrygget gårdøl fra Reersø Bryghus.

Læs mere...


Smag på Glænø (15,33 km)

Smag på Glænøs natur og lokale fødevarer. På denne cykelrute oplever du og din familie et enestående fuglereservat, og der er mulighed for lystfiskeri og lange smukke gåture. Ruten fører dig gennem landskabet på Glænø, som er præget af bakker og stejle strandbrinke.

Læs mere...


De 4 færger (117,77 km)

Ta´ Isefjorden rundt med 4 færger. Det er en oplevelse for alle sanser, i alle aldre at tage turen rundt om Isefjorden. Køb en samlet færgebillet til de fire færger og rejs til det prisniveau, tempo og den transportform du foretrækker. Udover den smukke natur byder turen på masser af seværdigheder og attraktioner, hvor billetten giver rabat. Læs mere på www.4faerger.dk

Læs mere...


Tour de France - 2. etape (198,55 km)

2. etape af Tour de France 2022 går fra København til Roskilde. En rute med historiske vingesus. Og måske er dine vinger så brede, at du kan slå verdenseliten?

Læs mere...


Herregårdstur (17,83 km)

Tag cyklen rundt i landskabet ved Tissø, og oplev mange af de kulturhistoriske perler og unikke udsigter. På turen kan du både se Fiskerhus, husmandshuse og ikke mindst Herregårdene i området.

Læs mere...


Tissø Trail (30,70 km)

Oplev mageløse Tissø, den fjerde største sø i Danmark. Et sceneri at cykle i, hvor der både er mulighed for at besøge Sæby Kirke, bilmuseum, se kunst og håndværk i Buerup, samt opleve vikinge og rig natur i Naturpark Åmosen og Fugledegård Vikingecenter.

Læs mere...


Rundt om Røsnæs (46,99 km)

Velkommen til turen med en meget varieret portefølje af udsigter. Specielt spidsen af Røsnæs byder på en helt exceptionelt smuk og rå natur. En natur hvor istiden har sat sit præg. Nyd turen og gør stop på en af de mange vingårde, hvor der er rig mulighed for at nyde et glas vin og en frokost.

Læs mere...


Asnæs trail (47,82 km)

På denne tur kan du nyde den typiske vestsjællandske natur og idyl. Du kommer igennem  skove og et ellers fornuftigt fladt terræn. Det meste af tiden går med smukke udsigter ud over havet. Det er muligt at nuppe sig en dukkert  ved sandstranden ved Asnæsværket, Havnemark og Sønderstrand.

Læs mere...


Sejerø (24,67 km)

Nup den to-hjulede med på færgen og oplev Sejerøs skønne bjergtagende natur - og øboer. Sejerø er bjergenes ø, hvor I kan kombinere cykelturen med en bjergvandring og få oplevelser, høje som lave, blandt bakketrolde og kongshøjmænd.

Cykelturen på Sejerø byder på en blanding af kuperet terræn og flade lige strækninger. Vejnettet er godt udbygget og man har både mulighed for at cykle i åbent landskab, langs med kysten og igennem otte skovområder. Man cykler igennem flere landsbyer, og der er gode muligheder for pauser undervejs. Sejerø har dagligvarehandel og flere spisesteder.

Læs mere...


Omø rundt (8,22 km)

Oplev Omø på to hjul. På blot 8 Km har du god tid til at nyde både naturen og øens perler. Giv dig tid til en god frokost før turen går til fyret. Her er en mageløs udsigt, som gør det nemt at glemme alt om tid og sted. En tur og distance som også børn kan være med på.

Læs mere...


Orø rundt (17,77 km)

Ta´ Orø rundt og oplev den ægte ø-stemning. Her er masser af liv på øen og flere steder hvor du kan nyde en frokost. Bliv inspireret at de mange jern-skulpturer på øen, som er lavet af den lokale kunster. Det kan anbefales af man besøger Art-Door hvor der er god kaffe og kage, og en hyggelig butik med lokale produkter. Snyd ikke jer selv for et besøg ved campingpladsen, her er mulighed for minigolf eller et besøg på Orø Strand dyrepark - eller en god gåtur på stranden. På hjemturen kan I svinge forbi den gamle Købmandsbutik som emmer af ny kreativ energi.

Læs mere...


PostNord 4. etape Holbæk-Kalundborg (189,20 km)

Prøv kræfter med 4. etape af Postnorddanmarkrundt, fra Holbæk tilKalundborg. Første udfordring møder du i Tølløse, hvor der venter bakker. Herefter tager du turen mod Mørkøv, Jyderup og Svebølle, inden du rammer Kalundborg og Røsnæs. Både i Holbæk og Kalundborg by er der mulighed for stop, hvis du rammes af sulten og skal proviantere. Og på Røsnæs venter vinen.

Læs mere...


Skarresø Rundt (12,42 km)

Ruten er ca. 11 km og afmærket med gule pile. Ruten er en charmerende, kombineret cykel- og vandrerute rundt om Skarresø.

På vejen rundt om Skarresø kommer man igennem gods- og skovområder; Bjergsted Skov, Astrup Gods og Dønnerup Gods.

Man vil sammen med ruteafmærkningen kunne se, hvilken godsejers skov og jord man færdes på.

En lille del af ruten foregår på asfalteret landevej, hvor man skal være opmærksom på biltrafikken.

Læs mere...


Nekselø (5,25 km)

Øen er et pragtfuldt stykke bakkeland med uopdyrkede, blomsterrige marker. Nekselø byder trods sin liden størrelse på storslået og natur med fantastisk udsigt ud over marker og hav. Et besøg i kirken kan anbefales. En cykeltur på Nekselø er kort, men hård, da øen er utrolig kuperet. Derfor er øen også

særlig velegnet til vandreture, og flere steder er det hensigtsmæssigt at stille cyklen, mens man udforsker øen til fods. På Nekselø, der overalt er fredet, ligger nogle af landets smukkeste græsskrænter.

Øen har ingen indkøbs- eller spisemuligheder, så husk at medbringe madpakke og drikkevarer.

Læs mere...

Visit Fjordlandet

Fjordstien Holbæk-Roskilde (47,92 km)

Fjordstien er en natursti langs Roskilde Fjord og Isefjorden, der henvender sig til cyklister og folk på vandretur. I sin fulde længde er stien 275 km lang. Denne rute Roskilde til Holbæk er 47 km lang. Fjordnærhed og trafiksikkerhed er nøgleordene på fjordstien. Således kommer man mange steder tæt på kysten og kan se vandet, nyde duften og mærke brisen fra fjorden. Stien følger eksisterende gamle vejforløb, mark og skovveje, men flere steder er der nyanlagte strækninger. Man følger kysten i bunden af Roskilde Fjord og Isefjord og passerer strandenge, klinter, skove og morænebakker med skove, søer og dyrkede marker. Der er flere overnatningsmuligheder undervejs såsom hoteller, kroer, campingpladser, vandrehjem og naturlejrpladser. Hér oplever du ikke kun nydelsen ved at cykle, men også nydelsen ved at være omgivet af skønne omgivelser! 

Læs mere...


Fjord til Fjord (27,01 km)

Ruten fra ’Fjord til Fjord’ går fra Isefjord til Roskilde fjord, tværs over Hornsherred. På vejen kommer man igennem charmerende landsbyer og smukke naturområder. Man kører fra Ejby og Kirke Hyllinge, over Gershøj, Lyndby, Lille Karleby, Rye og tilbage igen til Ejby. 
Turen er 26 km. lang og det meste af ruten går ad cykelstier. Hvor der ikke er cykelsti er det på meget små veje, uden mange biler. Turen er for alle - også børnefamilier, da der er god mulighed for pauser og indkøb.

Læs mere...


Konger og vikinger på cykel (29,40 km)

En smuk naturoplevelse på 30 km for oplevelseslystne cyklister i alle aldre - turen varer ca. 5 timer i behageligt tempo. Følg Fjordstien (40) langs havnen og vandet og et godt stykke ind i skoven. Turen går gennem det maleriske landskab med de mange spor efter vikingerne med en afstikker til Lejre med Lejre Museum og Ledreborg Slot. Ruten tilbage til Roskilde foregår ad idylliske veje langs vikingernes gamle vandveje og gennem landsbyen Gammel Lejre og Svogerslev. 

Bliver turen for lang, er det også muligt at tage cyklen med på toget fra Lejre til Roskilde. Nyd udsigten over fjorden eller dæk op til frokost i en lysning i skoven eller ved vandet.

Læs mere...


Panoramaruten Lejre (19,17 km)

På Panorama ruten gennem de 5 smukke gamle landsbyer, Gl. Lejre, Kornerup, Kattinge, Herslev og Gevninge, oplever man landsbyidyl, når det er bedst. Her kan man mærke både vindens og historiens vingesus.  

Ruten kan deles op ved Lindenborgvej hvis man hellere vil køre en kortere tur.  
Der er enkelte større stigninger på turen ved Ravnshøjgård og før Kornerup. Ruten er også egnet for familier, vær dog opmærksom på at strækningen Kornerup-Kattinge kan være noget trafikeret og er smal.  

Ruten cykles hovedsagelig på asfalt, kun strækningen fra Gl. Lejre til Ravnshøjgård er grusvej.  
Der er cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre

Læs mere...


Pontoppidanruten (22,32 km)

Cykelruten ’I Henrik Pontoppidans spor’ består af 7 udvalgte steder i Hornsherred, som vedrører Henrik Pontoppidans forfatterskab.

På turen kommer man rundt i det idylliske område omkring Østby, Selsø og Skibby i det smukke Hornsherred.  

Ruten er 21,5 km. og viser meget af det område som Henrik Pontoppidan voksede op i. Henrik Pontoppidan (1857-1943) modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for ’sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark’ bl.a. i novellesamlingen ’Fra hytterne’ og romanen ’Det forjættede land’. Begge værker er tydeligt inspireret af dagligdagen blandt landbefolkningen og oplevelser i årene, hvor Henrik Pontoppidan boede i Østby med sin familie.

Læs mere...


Romantikruten - Roskilde og Boserup Skov (15,31 km)

Romantikruten starter og slutter på Roskildes stemningsfyldte havn. Et nemt startpunkt og mødested kan være Havnekiosken. Følg Fjordstien (40) langs havnen og vandet og et godt stykke ind i skoven. På turen tilbage til Roskilde kører du igennem det historiske og idylliske Sankt. Jørgensbjerg hvorfra der er en smuk udsigt over Roskilde by og fjorden.  

Turen varer ca. 2-3 timer i behageligt tempo ad snoede skovveje og gamle landeveje.

Læs mere...


Skarresø Rundt (12,42 km)

Ruten er ca. 11 km og afmærket med gule pile. Ruten er en charmerende, kombineret cykel- og vandrerute rundt om Skarresø.

På vejen rundt om Skarresø kommer man igennem gods- og skovområder; Bjergsted Skov, Astrup Gods og Dønnerup Gods.

Man vil sammen med ruteafmærkningen kunne se, hvilken godsejers skov og jord man færdes på.

En lille del af ruten foregår på asfalteret landevej, hvor man skal være opmærksom på biltrafikken.

Læs mere...


Selsøvej - Manderup (20,57 km)

Læs mere...


Selsøvej - Manderup -Gershøj (24,93 km)

Læs mere...


3 dages cykeltur i Fjordlandet (122,44 km)

Læs mere...

København og Nordsjælland

Arkitektur Kunst Og Livet Mellem Husene (21,78 km)

Amager er en ø i konstant udvikling. På denne cykelrute kommer du forbi visionær og fantasifuld arkitektur, der fokuserer på bæredygtighed og sætter nye standarder for miljøvenligt design. Du finder også mange gamle kvarterer med brostensbelagte gader, hemmelige perler og landsbystemning som i de gode gamle dage. Denne rute giver dig mulighed for at opdage – eller genopdage - Amagers mange nuancer.

Læs mere...


Moderne arkitektur (19,16 km)

Kør langs den travle havnefront og gennem små stier i Naturpark Amager. Oplev prisvindende arkitektur, innovative løsninger på hverdagens udfordringer, nyudviklede boligområder, bæredygtige byggerier og meget mere på denne cykelrute.

Læs mere...


Bynær Natur (16,48 km)

Tro det eller lad være, men storslået natur er lige om hjørnet. Naturpark Amager ligger blot 15 min. fra Københavns centrum. Du kan cykle derud eller tage din cykel med i metroen. Naturparken var tidligere et militært øvelsesområde, men er i dag et populært rekreativt område med oplevelser for alle aldre. Med Ørestads bygninger som en futuristisk skyline i horisonten, kan man nyde naturen og dyrelivet i naturparken. Mange vandrefugle gør holdt her. Besøg Naturcenter Amager og deltag i de utallige udendørsaktiviteter, gå eller cykl på en af de mange ruter og få en dejlig naturoplevelse. Det er også muligt at booke shelter til en overnatning under stjernerne.

Download kort over ruten her
 

Læs mere...


På Tur Med De Små I Familien (8,45 km)

København er en børnevenlig by med mange aktiviteter og begivenheder, der henvender sig til børn i alle aldre. På Amager finder man et væld af aktiviteter for børn. Her venter masser af sjove oplevelser på øens mange temalegepladser, på de børnevenlige strande og i Børnekulturhus Ama’r. Oplevelser til dage med både regn og sol.

Download kort over ruten her

Læs mere...


Legende Østerbro (8,51 km)

Østerbro indbyder til leg med strand, konditag, grønne parker og et væld af legepladser. Så hop på cyklen og begiv dig ud på eventyr i den familievenlige bydel med aktiviteter for alle aldre. Her har legepladser tårne på, og mange af skolegårdene er åbne efter sidste frikvarter. Spring i havnen ved Sandkaj eller fra molen ved Svanemøllestranden. Østerbro er grønt parkliv og plask i det blå hav.  
Kør forsigtigt! Dele af Nordhavn udbygges stadig og det er en af Københavns største byggepladser med mange lastbiler. 
Hent kortet her

Læs mere...


Grønne Østerbro (10,45 km)

København har grønne ambitioner om at opnå CO2-neutralitet i 2025. Se med egne øjne, hvordan klimatiltag udformes på en sjov og legende måde til gavn for de lokale og besøgende. Oplev det spire og gro på uventede steder med gadehaver og klimatilpassede kvarterer. Styrk din kondi på et tag med udsigt over byens skyline. Udforsk kvarterer med spændende bygninger, der på fornemste vis forener arkitektur med bæredygtighed. Kør forsigtigt! Dele af Nordhavn udbygges stadig og det er en af Københavns største byggepladser med mange lastbiler. Hent kortet her

Læs mere...

Grønne klimakvarter - Signe Nors Grønne Østerbro - Jonas Kongstad

3 Billeder


Arkitektur og Byrum (11,30 km)

Opdag – eller genopdag – Østerbros mange byrum, hvor lokale behov er tænkt ind. Nyd klassiske karréer og villakvarterer, hyggelige byggeforeningshuse og stemningsfulde torve og pladser. Oplev et Nordhavn, hvor byudviklingen går stærkt og nye boligområder skyder op, der hvor industrihavnen er forladt. Den maritime og industrielle historie bevares og medtænkes i udviklingen, og bydelen emmer af kulturhistorie og banebrydende arkitektoniske nyskabelser. 
Hent kortet her

Læs mere...

Byrum - Jonas Kongstad Byrum - Krysemynte

3 Billeder


MTB Sporet Danstrup Hegn (15,11 km)

I Danstrup Hegn mellem Fredensborg og Kvistgård finder du ca. 17 km. MTB sport med 330 højdemeter. Undervejs passerer du adskillige fortidsminder, som du skal respektere.

Læs mere...


MTB-Ruten i Tisvilde Hegn (30,47 km)

Turen går rundt i det meste af Tisvilde Hegn og forskelligt terræn. Sporet er i videst muligt omfang, tilpasset til landskabet. Derfor kører man både på anlagte grusstier og de naturlige skovstier. Hele Sporet er blåt, og 28 km langt men kan deles op i tre dele, som kan køres individuelt. Med sine 28 kilometer er sporet Sjællands længste MTB-spor.

Læs mere...


Mountainbike i Store Dyrehave (18,85 km)

St. Dyrehave ligger i et meget kuperet terræn og er derfor et ideelt sted at køre MTB. Du har mulighed for at kombinere en fysisk udfordring med en naturoplevelse i den smukke skov.

Læs mere...


De store træer - Top træ (9,84 km)

Ruten går gennem Gribskov forbi skovens tre største egetræer.

Læs mere...


Udsigtsturen (10,56 km)

Nyd udsigten over Gribskov sø. Her er der chance for at se en af de havørne der opholder sig i den nordlige del af Gribskov, når de fisker i søen. Midtvejs på ruten kommer du til en udsigtsplatform med rampe, hvorfra du har udsigt over et græsareal til et åbent skovbryn. Her kan du være heldig at se hjortevildtet når det kommer for at græsse.

Læs mere...


Storedam og Væltningen (7,16 km)

Denne korte rundtur fører dig nordpå til Snævret Skov, hvor du kommer tæt forbi Storedam og Væltningen.

Langs den østlige del af skoven ses resterne af den (nu udtørrede) kanal, som i begyndelsen af 1800- tallet blev gravet fra Esrum Sø til Dronningmølle ved Kattegat for at lette transporten af brænde fra Gribskov til hovedstaden.

Læs mere...


Industri- og velfærdsarkitektur (13,58 km)

Nordvest er spraglet og fyldt med historie. Omkring Grundtvigs Kirke er byen velplanlagt med parkbebyggelser af høj arkitektonisk kvalitet og sigtelinjer til kirken. Fuglekvarterets lave etagebyggerier med grønne arealer er formet efter idealer fra de engelske havebyer, og ved Rentemestervej ses tydeligt spor fra det gamle industrikvarter. Kvarteret vidner om mellemkrigstidens ambitioner om at give arbejderfamilier mulighed for et godt liv.

Læs mere...


Med børn i byen og naturen BLÅ (7,37 km)

Oplev Bispebjerg i børnehøjde;  bydelen, der sitrer af hverdagsmagi med alle sine kontraster. I kan klappe får i de høje græsser ved Utterslev Mose og udforske de populære legepladser med fællesskaber og bevægelse. Eller I kan lade kunsten på husgavlene give farve og fortællinger til jeres fantasi og nyde læsestunder på det ordrige bibliotek. Der er både natur og kultur på toppen af København.

Læs mere...


"Med børn i byen og naturen RØD (5,82 km)

Oplev Bispebjerg i børnehøjde; bydelen, der sitrer af hverdagsmagi med alle sine kontraster. I kan klappe får i de høje græsser ved Utterslev Mose og udforske de populære legepladser med fællesskaber og bevægelse. Eller I kan lade kunsten på husgavlene give farve og fortællinger til jeres fantasi og nyde læsestunder på det ordrige bibliotek. Der er både natur og kultur på toppen af København.

Læs mere...


Det grønne spor - fra by til natur (13,35 km)

Oplev historiens vingesus, smukke naturperler og storslået arkitektur på denne cykelrute på kanten af København, hvor der er plads og oplevelser til alle. Pak picnickurven og hvil ud under et af de mange skyggegivende træer eller på det gamle voldanlæg, udforsk de underholdende legepladser undervejs og find kikkerten frem og studér det rige fugleliv omkring Utterslev Mose. Turen byder på masser af afvekslende oplevelser. 

Læs mere...


Brønshøj-Husum Ruten (16,83 km)

Brønshøj er ikke kun Brønshøj men også Husum, Bellahøj og Tingbjerg. Bydelen Brønshøj-Husum byder på noget af Danmarks mest karakteristiske modernistiske arkitektur i form af Bellahøjhusene og Tingbjerg samt på hyggelige villakvarterer, historiske bygninger og udstrakte grønne områder på Vestvolden og i Utterslev Mose.

Læs mere...


Kongelige Haver (5,71 km)

Den ene del af Kongelige Haver tager dig til den historiske Barokhave som er den mest berømte og iøjnefaldende del af Frederiksborg Slotshave, og den, som mange forbinder med slottet. Her, midt i den fredfyldte have, ligger det yndige Café Havehus og mulighed for at nyde en kop kaffe eller te.

Den anden del af de kongelige haver er i Frederiksborg Slotshave. Modsat den stramt anlagte Barokhave hersker den frie natur her i Frederiksborg Slotshave med slyngede stier smukke løvtræer indrammet af de veltrampede grusstier. 

Læs mere...


Kongelige spor (11,91 km)

Nordsjælland er et kongerige for turister som vil opleve imponerende slotte og smuk natur fra en cykelsadel. Og aldrig er der lang vej, hverken til seværdighederne, lidt og spise eller en blød seng at sove i.

Læs mere...


Arresønæs (5,30 km)

Læs mere...


Fredensborg Slotshave (5,11 km)

Læs mere...


Byvandring i Gilleleje - Oktober 1943 (2,28 km)

Gå en tur i Gilleleje. Tilbage til Gilleleje anno 1943, hvor tyskerne styrer Danmark, og de danske jøder er på flugt. I går selv turen, bare følg kortet og de små bronzeplader, som give dig informationer undervejs. 

Læs mere...

Destination SydkystDanmark

Deluxeruten (Næstved-Næstved) (162,98 km)

For den kvalitetsbevidste cykelgæst er her en tur, hvor madoplevelser og overnatningssteder er af højeste kvalitet. Samlet set 160 km, der bringer dig forbi SydkystDanmarks mest eksklusive overnatningssteder og restauranter, hvor der er kræset lidt ekstra for detaljerne. Gå ikke glip af et besøg på Hotel Frederiksminde, der flere år i træk er hædret med Michelin stjerne.

Læs mere...


SydkystDanmark ruten (Næstved-Næstved) (346,52 km)

Oplev det bedste af SydkystDanmark på to hjul. Den 346 km lange tur fordelt på 6 etaper bringer jer forbi SydkystDanmarks største oplevelser og langs den smukke kyst på Sydsjælland og Møn. Kom op i højden i Skovtårnet på Camp Adventure, under jorden på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, mærk historiens vingesus på Ganvø Slot og bliv bjergtaget af ekstraordinære naturoplevelser på både Møns Klint og UNESCO Verdensarv Stevns Klint.

Læs mere...


Klint til klint ruten (Vordingborg-Køge) (231,23 km)

På den børnevenlige cykelferie fra klint til klint bindes Møns Klint og UNESCO Verdensarv Stevns Klint sammen med masser af børneoplevelser. Gør et stop og find fossiler i Faxe Kalkbrud, løs gåder i Kalvehave Labyrintpark og gå på opdagelse i fortiden på GeoCenter Møns Klint. Turen er på 230 km, som cirka passer til en uges cykelferie for hele familien.

Læs mere...


Eventyrruten (129,77 km)

130 km fordelt på fem etaper giver en optimal cykelferie for hele familien i SydkystDanmark. Den eventyrlige cykelferie bringer jer forbi nogle af de mest naturskønne områder og spændende børnevenlige attraktioner i SydkystDanmark. 
Gavnø Slot, Danmarks Borgcenter og Faxe Kalkbrud er nogle af de oplevelser I kommer forbi. Derfor er ruten et paradis for både små prinsesser, riddere og nysgerrige eventyrere.

Læs mere...